ФИЦЕ-България подкрепя ратификацията на Истанбулската конвенция

ФИЦЕ-България подкрепя ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) от страна на България. Солидаризираме се с позицията на Български фонд за жените, като организация, която в продължение на години работи за гарантирането на правата на уязвимите групи, в частност – децата, жертви и/или свидетели на насилие.

Позиция на Български фонд за жените