ФИЦЕ-България предлага онлайн супервизии за екипи на социални услуги