ФИЦЕ-България проведе кръгла маса под надслов “Равни възможности за децата на Ихтиман”

На 4 декември 2019 г. ФИЦЕ-България проведе кръгла маса под надслов “Равни възможности за децата на Ихтиман” в ОУ “Христо Ботев”, гр. Ихтиман. Кръглата маса се проведе в рамките на проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”, осъществяван в партньорство с Община Ихтиман и благодарение на финансовата подкрепа на  Международен женски клуб-София.

Кръглата маса беше открита от г-жа Магдалена Николова Цветанова, помощник директор по учебната дейност в ОУ “Христо Ботев”, която изказа поздравленията и признателността на училището към ФИЦЕ-България за възможността професионалистите от Ихтиман да повишат своите знания, умения и квалификация, чрез участие в проекта и обученията по методиката “Ремелка”.

Беше прочетен поздравителен адрес от г-жа Даниела Митева, заместник-кмет на Община Ихтиман. В него тя изказа благодарността си към ФИЦЕ-България за дейностите, реализирани в подкрепа на педагогическите специалисти, работещи с деца със специални образователни потребности (СОП) и обучителни затруднения.

Г-жа Кралева, председател на СПСПД ФИЦЕ-България и ръководител на проекта направи кратко въведение, като разказа за проекта, целите му и постигнатите резултати.

Кръглата маса продължи с дискусия и споделяне на опита на участниците с използването на “Ремелка” в работата с деца със СОП и обучителни затруднения.

Десислава Гъдева, психолог в ОУ “Христо Ботев”, гр. Ихтиман, сподели за напредъка постигнат по случая на едно от децата, с които работи от дълго време,  благодарение на съвместната работа на целия екип и използването на методиката “Ремелка”.  Тя наблегна на важността на добрата мултидисциплинарна работа и ангажираността на всички професионалисти.

Други участници споделиха и впечатленията на децата от работата с “Ремелка”. И въпреки че всеки случай е различен и всяко дете учи по свой начин, общото е, че всички много харесват работните листи “Ремелка”, забавляват се докато учат и винаги искат още! С Ремелка неусетно научават нови неща, напредват в математиката и развиват своите социални умения.

След дискусионната част г-жа Катерина Иванова, координатор на проекти във ФИЦЕ-България и технически асистент на ФИЦЕ Интернационал, представи проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца”. Присъстващите професионалисти приеха възможността за обучения по финансова грамотност и предприемачество с голям интерес, споделяйки, че биха им били много полезни, за да могат в последствие да предават тези важни житейски знания и умения на децата и младежите, с които работят.