Удължен срок за кандидатстване в конкурс за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.”

Процедура за избор на участници в мобилност по проект “U.P.G.R.A.D.E. – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни” Срокът за кандидатстване в конкурса за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.” е удължен! Електронен формуляр – …

КОЛЕДНИ РАБОТИЛНИЧКИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВЪВ ВРАЦА

КОЛЕДНИ РАБОТИЛНИЧКИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВЪВ ВРАЦА На 29 ноември 2017 г. в гр. Враца, Центъра за правата на децата, управляван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България, се проведе първата коледна арт работилничка. Децата, които посещават центъра имаха възможността да общуват и …

Коледни подаръци

КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И  ДОМА ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА В ГР. ВРАЦА През ноември 2017 г. между СПСПД ФИЦЕ- България, фондация “Приятели 2006” и община Враца се подписа тристранно споразумение за сътрудничество за реализиране на инициативата “Коледни звездички”. Тя се провежда девета поредна година от колегите от “Приятели 2006”. На …

Процедура за избор на участници в мобилност по проект “U.P.G.R.A.D.E.”

Процедура за избор на участници в мобилност по проект “U.P.G.R.A.D.E. – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни” ФИЦЕ-България обявява процедура за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.”, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК. …

Проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”

Проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни” През февруари 2017г. ФИЦЕ-България кандидатства с проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”, по програма “Еразъм+” на ЕК, КД1 …

Обучение “Работа по случай”

На 5 и 6  Юни, 2017 г.във СПСПД “ФИЦЕ-България” се проведе обучение “РАБОТА ПО СЛУЧАЙ В ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ” Целта на обучението бе придобиването на основни знания и умения за прилагане на метода Работа по случай в …

ОБЯВЛЕНИЕ

Управителния съвет на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България  кани своите членове на Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 31 май 2017 година от 10,00 часа в Заседателната зала на офиса на сдружението, …

ФИЦЕ Интернационал проведе Федеративен съвет, конфернция и професионален обмен в Кения 

ФИЦЕ Интернационал проведе Федеративен съвет, конфернция и професионален обмен в Кения   В периода 26 март – 2 април ФИЦЕ Интернационал проведе Феративен Съвет, конференция, професионален обмен и учебни посещения в Кения. Събитията бяха организирани съвместно от ФИЦЕ-Кения, ФИЦЕ Интернационал и …

ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЩЕ РАЗКРИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В ГРАД ВРАЦА

Центърът за правата на децата в община Враца се разкрива с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, финансиран от Фондация Велукс. Основна цел …

Обучение на тема „Използване на изкуството в социалната и психологическа работа“

Обучението ще се проведе на 1 и 2 март 2017 г. в залата на Центъра за обществена подкрепа в гр. Ардино. Обучител е г-жа Татяна Кючукова – психолог, арт-терапевт и семеен консултант. Участниците ще придобият основни знания за метода арт-терапия, …