Обучитeлни материали по проект “Отключване на правата на децата”

Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца Проект “Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца” е съфинансиран от Програмата за основни права и гражданство на ЕС. …