Покана за Общо събрание на ФИЦЕ-България

ПОКАНА Управителният съвет на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България свиква Общо Събрание на Сдружението и отправя настоящата покана към членовете му. Общото събрание ще се проведе на 12 Юли 2022 година от 16.00 часа …

Курсове за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“

От 5 януари 2022 г. стартират още две групи за дистанционни курсове за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“: 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания …

Дистанционен курс за част от професия

Уважаеми колеги, Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на два курса за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен: 7620201 Социална работа с деца и семейства в …

Приключи проект “Социално включване без граници”

Приключи изпълнението на проект “Социално включване без граници”, осъществен в партньорство с испанската фондация “KOINE AEQUALITAS” и с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на ЕК. Общата  цел на проекта беше: Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения …

Безплатен уебинар за представяне на проектите на ФИЦЕ-България

ФИЦЕ-България ви кани на безплатен уебинар, на който ще ви представим два проекта, които сдружението осъществи с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+”. В рамките на проект “Социално включване без граници” петима български обучители на възрастни осъществиха учебно посещение в Памплона, …

Приключи изпълнението на проект “Quality4Care”

ФИЦЕ-България осъществи проект “Quality4Care” в периода 1 юни 2020 – 31 май 2021. Общата  цел на проекта беше: Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни по значими теми за професионалната общност на специалистите, работещи в сферата …

Курсове за професионална квалификация

Уважаеми колеги, Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на два курса за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен: 7620201 Социална работа с деца и семейства в …

Стартира обучителния курс по проект “Quality4Care”

Стартира обучителен курс по проект “Quality4Care”. Във връзка с актуалната пандемична обстановка, партньорите взеха решение да проведат курса изцяло онлайн, поради задължителната 5-дневна карантина, която се налага на пристигащите в Германия от България (5 дни е и предвидената продължителност на обучителния …

Обучителния курс по проект “Quality4Care” ще се проведе онлайн

Във връзка с актуалната пандемична обстановка в България и цяла Европа, ФИЦЕ-България и партньорите от IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH са изправени пред трудно решение във връзка с изпълнението на проект “Quality4Care”. За съжаление е невъзможно предвиденият обучителен курс “Качество …