ФИЦЕ-България подкрепя ратификацията на Истанбулската конвенция

ФИЦЕ-България подкрепя ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) от страна на България. Солидаризираме се с позицията на Български фонд за жените, като организация, която в …

Безплатен он-лайн курс “Прилагането в практиката на Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца”

На 19 февруари 2018 г. започва масов отворен он-лайн курс(МООК – MOOC - Massive Open Online Course) на тема  ”Прилагането в практиката на Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца”. Курсът е създаден от международен екип от експерти в сферата на алтернативната грижа. …

Удължен срок за кандидатстване в конкурс за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.”

Процедура за избор на участници в мобилност по проект “U.P.G.R.A.D.E. – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни” Срокът за кандидатстване в конкурса за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.” е удължен! Електронен формуляр – …

КОЛЕДНИ РАБОТИЛНИЧКИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВЪВ ВРАЦА

КОЛЕДНИ РАБОТИЛНИЧКИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВЪВ ВРАЦА На 29 ноември 2017 г. в гр. Враца, Центъра за правата на децата, управляван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България, се проведе първата коледна арт работилничка. Децата, които посещават центъра имаха възможността да общуват и …

Коледни подаръци

КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И  ДОМА ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА В ГР. ВРАЦА През ноември 2017 г. между СПСПД ФИЦЕ- България, фондация “Приятели 2006” и община Враца се подписа тристранно споразумение за сътрудничество за реализиране на инициативата “Коледни звездички”. Тя се провежда девета поредна година от колегите от “Приятели 2006”. На …

Процедура за избор на участници в мобилност по проект “U.P.G.R.A.D.E.”

Процедура за избор на участници в мобилност по проект “U.P.G.R.A.D.E. – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни” ФИЦЕ-България обявява процедура за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.”, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК. …

Проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”

Проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни” През февруари 2017г. ФИЦЕ-България кандидатства с проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”, по програма “Еразъм+” на ЕК, КД1 …

Обучение “Работа по случай”

На 5 и 6  Юни, 2017 г.във СПСПД “ФИЦЕ-България” се проведе обучение “РАБОТА ПО СЛУЧАЙ В ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ” Целта на обучението бе придобиването на основни знания и умения за прилагане на метода Работа по случай в …

ОБЯВЛЕНИЕ

Управителния съвет на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България  кани своите членове на Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 31 май 2017 година от 10,00 часа в Заседателната зала на офиса на сдружението, …

ФИЦЕ Интернационал проведе Федеративен съвет, конфернция и професионален обмен в Кения 

ФИЦЕ Интернационал проведе Федеративен съвет, конфернция и професионален обмен в Кения   В периода 26 март – 2 април ФИЦЕ Интернационал проведе Феративен Съвет, конференция, професионален обмен и учебни посещения в Кения. Събитията бяха организирани съвместно от ФИЦЕ-Кения, ФИЦЕ Интернационал и …