Стартира обучителния курс по проект “Quality4Care”

Стартира обучителен курс по проект “Quality4Care”. Във връзка с актуалната пандемична обстановка, партньорите взеха решение да проведат курса изцяло онлайн, поради задължителната 5-дневна карантина, която се налага на пристигащите в Германия от България (5 дни е и предвидената продължителност на обучителния …

Обучителния курс по проект “Quality4Care” ще се проведе онлайн

Във връзка с актуалната пандемична обстановка в България и цяла Европа, ФИЦЕ-България и партньорите от IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH са изправени пред трудно решение във връзка с изпълнението на проект “Quality4Care”. За съжаление е невъзможно предвиденият обучителен курс “Качество …

Курс за професионална квалификация трета степен “Социална работа с деца и семейства в риск”

Уважаеми колеги, Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на  дистанционен курс от 1 май 2020 г. за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен: 7620201 Социална работа …

Проект “Quality4Care” в условията на пандемията с COVID-19

Във връзка с ръста на броя заразени с COVID-19, партньорите в проект “Quality4Care” търсят възможно най-доброто решение за провеждане на планирания обучителен курс в Майнц, Германия. ФИЦЕ-България и партньорите от IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH регулярно провеждат онлайн срещи, в …

COVID-19 задълбочава социалните неравенства и има най-тежки последици върху най-уязвимите в обществото

*Снимка на ibrahim abed от Pixabay През 2020 г. глобалната пандемия от COVID-19 настъпи и в Европа и остави трайни отпечатъци върху живота на хората. Самата пандемия и мерките за ограничаването ѝ се очаква да имат сериозни последици върху всички граждани …

Курсове за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен

Уважаеми колеги, Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на два курса от 1 март 2020 г. за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен: 7620201 Социална работа …

Новини относно проект “Quality4Care”

В рамките на проект “Quality4Care” ФИЦЕ-България проведе конкурс и избра двама експерти в областта на качеството на социалните услуги – Д-р Дашенка Кралева и Д-р Росица Илиева. Те ще вземат участие в 5-дневен обучителен курс “Качество на социалните услуги – теория …

Програма за обучения на ФИЦЕ-България: януари – април 2021 г.

В изпълнение на своята мисия – по-добър живот за децата на България, експертите на СПСПД ФИЦЕ-България не спират да развиват нови възможности за повишаване на знанията, уменията и професионалните възможности на специалистите, работещи с деца и семейства. Отправяме поглед към …