ПРОГРАМА ОБУЧЕНИЕ „ПЕДАГОГИКА НА ТРАВМАТА” 26-27 ОКТОМВРИ 2016 СОФИЯ, ЗАЛА * (Залата ще бъде съобщена допълнително до 18 октомври)       26 октомври 2016 г. 9:30 - 10:00 Регистрация на участниците 10:00 - 11:30 Какво знаем за травмата в системата за грижа за деца? Въведение в темата (лекционна част и дискусия)  11.30 - 12.30 Какво представлява травмата? Травмата и обществото. 12:30 - 13:30 Почивка за обяд 13:30 - 15:00 Травматични разстройства 15:30 - 16.00 Кафе-пауза 16.00 - 17.30 Типове травми по Терр (лекционна част и дискусия) 17:30 - 18:00 Заключение и споделяне на впечатленията 27 октомври 2016 г. 9:00 - 10:30 Симптоми и поведения на травматизираните. Примери. Упражнения. 10.30 - 11.00 Кафе-пауза 11:00 - 13:00 Най-популярни психически разстройства , произтичащи от травмата. 13:00 - 14:00 Почивка за Обяд 14:00 - 15:30 Последствия от травматизирането. 15:30 - 16:00 …

Становище относно предложения проект за „Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица”

Уважаеми колеги, От името на СПСПД „ФИЦЕ-България” и „Терапевтични общности-България” изразявам становище относно предложения на вниманието на българската общественост „Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица”. От създаването си през 2001 г. ФИЦЕ-България …

“РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ”

Покана за обучение: “РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ” РЕМЕЛКА е методика за обучение по смятане и социална компетентност за деца, които срещат затруднения в процеса на учене. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето …

Проект “Заедно срещу насилието” беше представен на конференция в Испания

Европейската асоциация за изследвания в областта на младежта(EARA)  е европейска неправителствена организация със седалище в Нидерландия(http://www.earaonline.org). Мисията на организацията е свързана със задълбочаване на знанията професионалистите относно младежите и младите възрастни. В нея членуват изследователи и практици от различни научни области: психология, …

Обучение “Педагогика на травмата”

Обучение “Педагогика на травмата” 26 -27 октомври 2016, София Децата и младежите, преживели травмиращи събития представляват предизвикателство за професионалистите, работещи в образователните и педагогически институции. В работата по случаите на някои от тези младежи конвенционалната педагогическа практика се оказва безсилна. …

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ-БЪЛГАРИЯ И ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ ПРОВЕЖДАТ ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ СУПЕРВИЗИИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ-БЪЛГАРИЯ И ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ ПРОВЕЖДАТ ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ СУПЕРВИЗИИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ Супервизията е процес на подкрепа на работещите в социални услуги с цел подобряване на тяхната работата и тяхното индивидуално и екипно …

Покана за обучение: “ОЦЕНКА И ПЛАНИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”

Покана за обучение: “ОЦЕНКА И ПЛАНИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ” 19-20 септември, обучителна зала на ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ Професионалистите, работещи в различен контекст на грижа и подкрепа за деца и младежи прилагат метода Работа по случай, изготвяйки оценка …

Покана за обучение: “РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ”

Покана за обучение: “РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ” 8-9 септември, София РЕМЕЛКА е методика за обучение по смятане и социална компетентност за деца, които срещат затруднения в процеса на учене. …

Покана за семинар: “ Базирано на изкуството социално проучване на дебата относно правата на децата и управление на качеството на социални услуги за деца и младежи.”

“ Базирано на изкуството социално проучване на дебата относно правата на децата и управление на качеството на социални услуги за деца и младежи.”   Доброто изкуство възпроизвежда дилеми. В хода на семинара ще се  идентифицират дилеми в областта на правата …

Обучение “Педагогика на сексуалността” с обучител Херман Радлер

Педагогика на сексуалността и психодрама 20 – 21 юли, София Обучител: Херман Радлер е сертифициран психотерапевт от Австрия. Той има богат опит в областта на психодрамата като терапевтичен метод. Херман е основател на “Терапевтични общности”- Австрия и работи с деца …