Oбучение за професионалисти, работещи с деца и младежи, на тема: “Финансова грамотност и предприемачество за деца и младежи”

Скъпи колеги, на 9, 10 и 11 май в офиса на ФИЦЕ-България ще се проведе обучение за професионалисти, работещи с деца и младежи, на тема: “Финансова грамотност за деца и младежи”. Обучението е разработено в рамките на проект „CYCLES – …

“Семейни констелации – възможни решения за подобряване на живота ни” с водещ Херман Радлер

“Семейни констелации – възможни решения за подобряване на живота ни ” 24 и 25 април 2019 г., гр. София Много често проблемите, които срещаме в настоящето са резултат от събития, които са се случили в нашата семейна история. Дълбоката ни …

Етапи на креативния процес и богатството на материалите в арт-терапията – кой, кога, как?

Център по емоционално фокусирана терапия, с подкрепата на ФИЦЕ-България, ви кани на еднодневен семинар: Семинар: Етапи на креативния процес и богатството на материалите в арт- терапията – кой, кога, как? Креативността е нещо много по-голямо от  създаването на творческия продукт. …

Неприемливото поведение при деца и младежи с увреждания

Семинар: „Справяне с неприемливото поведение при деца и младежи с увреждания“ 28 февруари 2019 г., гр. София   В процеса на деинституционализацията, когато се закриха големите институции за деца и младежи с увреждания и същите бяха настанени в алтернативни социални …

“Управление на социални услуги за деца и семейства – принципи, методи и практика”

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: “Управление на социални услуги за деца и семейства – принципи, методи и практика” Този обучителен модул е разработен на базата на съвременните теории и практики на управлението и цели да предостави практически решения на проблемите на съвременните …

„Отвътре навън“ – арт-терапевтични техники за свързване с емоциите”

Център по емоционално фокусирана терапия, с подкрепата на ФИЦЕ-България, ви кани на еднодневен семинар:  „Отвътре навън“ – арт-терапевтични техники за свързване с емоциите” Арт-терапията е терапевтичен метод, насърчаващ креативността и себеизразяването. Способства за намаляването на стреса и подпомага преработването на …

Промоционален видео клип на проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи, напускащи социални услуги от резидентен тип”

Скъпи колеги и приятели, с огромна радост споделяме с вас промоционалния видео клип на проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи, напускащи социални услуги от резидентен тип”. Основната цел на проекта е …

Английско-български терминологичен речник за професионалисти, работещи с деца и семейства в риск

Английско-български терминологичен речник за професионалисти, работещи с деца и семейства в риск Настоящият речник е създаден в рамките на проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за съз-даване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”, № КА104/АЕ-38/07.11.2017, изпълняван от СПСПД ФИЦЕ-България, с …

Покана за семинар: „Нарисувай ми овца” – основи на арт терапевтичната работа с деца“

„Нарисувай ми овца” – основи на арт терапевтичната работа с деца“ 24 и 25 януари 2019 г., гр. София   В най-простата си дефиниция изразяването чрез изкуство е форма на невербална комуникация. Децата имат естествена склонност да творят и да …