COVID-19 задълбочава социалните неравенства и има най-тежки последици върху най-уязвимите в обществото

*Снимка на ibrahim abed от Pixabay През 2020 г. глобалната пандемия от COVID-19 настъпи и в Европа и остави трайни отпечатъци върху живота на хората. Самата пандемия и мерките за ограничаването ѝ се очаква да имат сериозни последици върху всички граждани …

Курсове за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен

Уважаеми колеги, Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на два курса от 1 март 2020 г. за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен: 7620201 Социална работа …

Новини относно проект “Quality4Care”

В рамките на проект “Quality4Care” ФИЦЕ-България проведе конкурс и избра двама експерти в областта на качеството на социалните услуги – Д-р Дашенка Кралева и Д-р Росица Илиева. Те ще вземат участие в 5-дневен обучителен курс “Качество на социалните услуги – теория …

Програма за обучения на ФИЦЕ-България: януари – април 2021 г.

В изпълнение на своята мисия – по-добър живот за децата на България, експертите на СПСПД ФИЦЕ-България не спират да развиват нови възможности за повишаване на знанията, уменията и професионалните възможности на специалистите, работещи с деца и семейства. Отправяме поглед към …

Конкурс за избор на двама участници в мобилност по  проект “Социално включване без граници”

ФИЦЕ-България обявява процедура за избор на двама участници в мобилност по  проект “Социално включване без граници”, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК. Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация за участника и стандартизиран тест по английски …

Конкурс за избор на участници в мобилност по проект “Quality4Care” – удължен срок

Срокът за кандидатстване в конкурса за избор на двама участници в мобилност по  проект в мобилност по проект “Quality4Care”, №2020-1-BG01-KA104-078553, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК, е удължен Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация …

Конкурс за избор на участници в мобилност по проект “Quality4Care”

ФИЦЕ-България обявява процедура за избор на двама участници в мобилност по  проект в мобилност по проект “Quality4Care”, №2020-1-BG01-KA104-078553, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация за участника и стандартизиран …