Обучение на специалисти по проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”

Обучение на специалисти по проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”   На 27 и 28 юни в СУ “Христо Ботев” в гр. Ихтиман се проведе обучение “Ремелка – методика за обучение на деца с обучителни затруднения по смятане и …

Нов проект на ФИЦЕ-България по програма “Еразъм +” на ЕК

ФИЦЕ-България подписа договор за изпълнение на проект “Социално включване без граници” съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК. Проектът ще бъде осъществен в периода 1 юни 2019 – 31 май 2020 г. Наш партньор в проекта е испанската фондация “KOINE AEQUALITAS”, …

“РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ПРОБЛЕМИ В ПОВЕДЕНИЕТО. ”

ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: “РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ПРОБЛЕМИ В ПОВЕДЕНИЕТО. ” 25 и 26 юни, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България   Участниците ще придобият основни знания за развитието и влиянието му върху поведението. Ще формират умения за разпознаване и …

ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ (ИИОРК)

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ (ИИОРК) място: гр. София, ул. „Шести септември” №33, ет. 6 – обучителна зала на ФИЦЕ – България 21 юни 2019 г. ФИЦЕ-България представя обучение на тема: “Инструмент за индивидуализирано …

Семинар: „Справяне с неприемливото поведение при деца и младежи с увреждания“ 14 юни 2019 г., Обучителна зала на ФИЦЕ-България, ул. “Шести септември” 33, ет. 6   В процеса на деинституционализацията, когато се закриха големите институции за деца и младежи с …

Обучение за работа с методиката „РЕМЕЛКА”

Обучение за работа с методиката „РЕМЕЛКА” 6-7 юни 2019 г., обучителна зала на ФИЦЕ-България РЕМЕЛКА е методика за обучение на деца по смятане и социална компетентност, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, …

“Нови хоризонти за децата на Ихтиман”

  ФИЦЕ-България започва изпълнението на проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”. Проектът е финансиран от фондация “Международен женски клуб – София” и ще се осъществява в рамките на осем месеца – от м. май до м. декември 2019 г.   …

Обучение по финансова грамотност и предприемачество на обучители и професионалисти, работещи с деца и младежи

ФИЦЕ-България проведе обучение за обучители (8 май 2019г.) и обучение за професионалисти, работещи с деца и младежи (9, 10 и 11 май 2019 г.) по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”. В …

Oбучение за професионалисти, работещи с деца и младежи, на тема: “Финансова грамотност и предприемачество за деца и младежи”

Скъпи колеги, на 9, 10 и 11 май в офиса на ФИЦЕ-България ще се проведе обучение за професионалисти, работещи с деца и младежи, на тема: “Финансова грамотност за деца и младежи”. Обучението е разработено в рамките на проект „CYCLES – …

“Семейни констелации – възможни решения за подобряване на живота ни” с водещ Херман Радлер

“Семейни констелации – възможни решения за подобряване на живота ни ” 24 и 25 април 2019 г., гр. София Много често проблемите, които срещаме в настоящето са резултат от събития, които са се случили в нашата семейна история. Дълбоката ни …