ФИЦЕ-България проведе кръгла маса под надслов “Равни възможности за децата на Ихтиман”

На 4 декември 2019 г. ФИЦЕ-България проведе кръгла маса под надслов “Равни възможности за децата на Ихтиман” в ОУ “Христо Ботев”, гр. Ихтиман. Кръглата маса се проведе в рамките на проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”, осъществяван в партньорство …

Отличителен знак “АЗ ГАРАНТИРАМ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” присъден на ФИЦЕ-България

През 2019 г., за втори път Държавната агенция за закрила на детето връчва отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Наградата е ежегодна и тази година бе връчена на специална церемония в деня на 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата …

Финална конференция по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”

На 18.09.2019 г. във Виена се проведе финална конференция по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”. В конференцията взеха участие представители на партньорските организации, участващи в проекта,  на Община Виена,  на …

Кръгла маса по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”

На 13.08.2019 г. ФИЦЕ-България проведе кръгла маса по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”. В нея взеха участие представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Факултета …

Удължен срок за кандидатстване в конкурса за избор на участници в проект “Социално включване без граници”,

Срокът за включване в конкурса за избор на участници в проект “Социално включване без граници”, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК, е удължен до 08.09.2019 г. Първи етап – подбор по документи – попълване …