Отличителен знак “АЗ ГАРАНТИРАМ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” присъден на ФИЦЕ-България

През 2019 г., за втори път Държавната агенция за закрила на детето връчва отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Наградата е ежегодна и тази година бе връчена на специална церемония в деня на 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата …

Финална конференция по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”

На 18.09.2019 г. във Виена се проведе финална конференция по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”. В конференцията взеха участие представители на партньорските организации, участващи в проекта,  на Община Виена,  на …

Кръгла маса по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”

На 13.08.2019 г. ФИЦЕ-България проведе кръгла маса по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”. В нея взеха участие представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Факултета …

Удължен срок за кандидатстване в конкурса за избор на участници в проект “Социално включване без граници”,

Срокът за включване в конкурса за избор на участници в проект “Социално включване без граници”, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК, е удължен до 08.09.2019 г. Първи етап – подбор по документи – попълване …

Процедура за избор на участници в мобилност по проект “Социално включване без граници”

ФИЦЕ-България обявява процедура за избор на петима участници в мобилности по  проект “Социално включване без граници”, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК. Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация …

Посещение на Ira Papagjika в офиса на ФИЦЕ-България

Ira Papagjika, стажант в Уницеф-България и студент в европейската регионална магистърска програма “Демокрация и човешки права”, посети офиса на ФИЦЕ-България и се срещна с Катерина Иванова – координатор на проекти и технически асистент на ФИЦЕ Интернационал. Ира работи по магистърската …

Обучение на специалисти по проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”

Обучение на специалисти по проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”   На 27 и 28 юни в СУ “Христо Ботев” в гр. Ихтиман се проведе обучение “Ремелка – методика за обучение на деца с обучителни затруднения по смятане и …

Нов проект на ФИЦЕ-България по програма “Еразъм +” на ЕК

ФИЦЕ-България подписа договор за изпълнение на проект “Социално включване без граници” съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК. Проектът ще бъде осъществен в периода 1 юни 2019 – 31 май 2020 г. Наш партньор в проекта е испанската фондация “KOINE AEQUALITAS”, …

“РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ПРОБЛЕМИ В ПОВЕДЕНИЕТО. ”

ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: “РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ПРОБЛЕМИ В ПОВЕДЕНИЕТО. ” 25 и 26 юни, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България   Участниците ще придобият основни знания за развитието и влиянието му върху поведението. Ще формират умения за разпознаване и …