Дистанционни курсове за придобиване на професионална квалификация за част от професия “Сътрудник социални дейности”

От 15 ноември 2022 г. стартират още две групи за дистанционни курсове за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Сътрудник социални дейности“: 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск Обучението е базисно и е свързано с усвояване …

Предстоящи обучения на ФИЦЕ-България (ноември 2022г.)

Очаквайте следните обучения през ноември 2022г.: 2 ноември – Качество в социалната работа – “Програма за развитие на качеството по новите нормативни изисквания” 9 ноември – Практическо прилагане на стандартите за качество в управлението на социалните услуги 10 ноември – …

Покана за Общо събрание на ФИЦЕ-България

ПОКАНА Управителният съвет на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България свиква Общо Събрание на Сдружението и отправя настоящата покана към членовете му. Общото събрание ще се проведе на 12 Юли 2022 година от 16.00 часа …

Курсове за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“

От 5 януари 2022 г. стартират още две групи за дистанционни курсове за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“: 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания …

Дистанционен курс за част от професия

Уважаеми колеги, Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на два курса за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен: 7620201 Социална работа с деца и семейства в …

Приключи проект “Социално включване без граници”

Приключи изпълнението на проект “Социално включване без граници”, осъществен в партньорство с испанската фондация “KOINE AEQUALITAS” и с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на ЕК. Общата  цел на проекта беше: Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения …

Безплатен уебинар за представяне на проектите на ФИЦЕ-България

ФИЦЕ-България ви кани на безплатен уебинар, на който ще ви представим два проекта, които сдружението осъществи с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+”. В рамките на проект “Социално включване без граници” петима български обучители на възрастни осъществиха учебно посещение в Памплона, …

Приключи изпълнението на проект “Quality4Care”

ФИЦЕ-България осъществи проект “Quality4Care” в периода 1 юни 2020 – 31 май 2021. Общата  цел на проекта беше: Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни по значими теми за професионалната общност на специалистите, работещи в сферата …

Курсове за професионална квалификация

Уважаеми колеги, Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на два курса за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен: 7620201 Социална работа с деца и семейства в …