Обучение

Обучение ”Семейно консултиране в социалната работа” – 22 и 23 март 2018 г.   На 22 и 23 март 2018 г. в обучителната зала на ФИЦЕ-България ще се проведе обучение на тема ”Семейно консултиране в социалната работа”. Водещ на обучението …

Супервизии

                       ЕКСПЕРТИ НА ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ ПРЕДОСТАВЯТ СУПЕРВИЗИИ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩНОСТТА: ЦНСТ, ЦНСТДМ, ЦОП, ЦСРИ, ЦРДУ и др. Кратко описание. Супервизията е процес на подкрепа на работещите в социални услуги с цел подобряване на работата по отношение на качество на услугите, …

“Имаш право да живееш без насилие”

От 1 февруари 2018 г. Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България започна изпълнението на проект “Имаш право да живееш без насилие” на територията на община Враца. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Българският фонд на жените …

ФИЦЕ-България подкрепя ратификацията на Истанбулската конвенция

ФИЦЕ-България подкрепя ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) от страна на България. Солидаризираме се с позицията на Български фонд за жените, като организация, която в …

Безплатен он-лайн курс “Прилагането в практиката на Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца”

На 19 февруари 2018 г. започва масов отворен он-лайн курс(МООК – MOOC - Massive Open Online Course) на тема  ”Прилагането в практиката на Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца”. Курсът е създаден от международен екип от експерти в сферата на алтернативната грижа. …

Удължен срок за кандидатстване в конкурс за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.”

Процедура за избор на участници в мобилност по проект “U.P.G.R.A.D.E. – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни” Срокът за кандидатстване в конкурса за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.” е удължен! Електронен формуляр – …

КОЛЕДНИ РАБОТИЛНИЧКИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВЪВ ВРАЦА

КОЛЕДНИ РАБОТИЛНИЧКИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВЪВ ВРАЦА На 29 ноември 2017 г. в гр. Враца, Центъра за правата на децата, управляван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България, се проведе първата коледна арт работилничка. Децата, които посещават центъра имаха възможността да общуват и …

Коледни подаръци

КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И  ДОМА ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА В ГР. ВРАЦА През ноември 2017 г. между СПСПД ФИЦЕ- България, фондация “Приятели 2006” и община Враца се подписа тристранно споразумение за сътрудничество за реализиране на инициативата “Коледни звездички”. Тя се провежда девета поредна година от колегите от “Приятели 2006”. На …

Процедура за избор на участници в мобилност по проект “U.P.G.R.A.D.E.”

Процедура за избор на участници в мобилност по проект “U.P.G.R.A.D.E. – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни” ФИЦЕ-България обявява процедура за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.”, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК. …

Проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”

Проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни” През февруари 2017г. ФИЦЕ-България кандидатства с проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”, по програма “Еразъм+” на ЕК, КД1 …