Обучение “Работа по случай”

На 5 и 6  Юни, 2017 г.във СПСПД “ФИЦЕ-България” се проведе обучение “РАБОТА ПО СЛУЧАЙ В ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ” Целта на обучението бе придобиването на основни знания и умения за прилагане на метода Работа по случай в …

ОБЯВЛЕНИЕ

Управителния съвет на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България  кани своите членове на Общо събрание. Общото събрание ще се проведе на 31 май 2017 година от 10,00 часа в Заседателната зала на офиса на сдружението, …

ФИЦЕ Интернационал проведе Федеративен съвет, конфернция и професионален обмен в Кения 

ФИЦЕ Интернационал проведе Федеративен съвет, конфернция и професионален обмен в Кения   В периода 26 март – 2 април ФИЦЕ Интернационал проведе Феративен Съвет, конференция, професионален обмен и учебни посещения в Кения. Събитията бяха организирани съвместно от ФИЦЕ-Кения, ФИЦЕ Интернационал и …

ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЩЕ РАЗКРИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В ГРАД ВРАЦА

Центърът за правата на децата в община Враца се разкрива с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, финансиран от Фондация Велукс. Основна цел …

Обучение на тема „Използване на изкуството в социалната и психологическа работа“

Обучението ще се проведе на 1 и 2 март 2017 г. в залата на Центъра за обществена подкрепа в гр. Ардино. Обучител е г-жа Татяна Кючукова – психолог, арт-терапевт и семеен консултант. Участниците ще придобият основни знания за метода арт-терапия, …

Обучитeлни материали по проект “Отключване на правата на децата”

Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца Проект “Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца” е съфинансиран от Програмата за основни права и гражданство на ЕС. …

  ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ: „Теория на счупените прозорци“ или как да помогнем на децата си  да не извършват насилие и кражби? 19 и 20 декември, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България До какво води липсата на ред и правила в едно семейство, квартал, училище или място, където деца и младежи, живеят под закрила извън семейната си среда?Често възрастните са в ситуация да бъдат управлявани от децата, …

ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ СУПЕРВИЗИИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

            ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ-БЪЛГАРИЯ И ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ   ПРОВЕЖДАТ ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ СУПЕРВИЗИИ   ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ Супервизията е процес на подкрепа на работещите в социални услуги с цел подобряване …

Предстоящи обучения – месец ноември

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да отправим към Вас покана за предстоящите обучения на СПСПД ФИЦЕ-България и Терапевтични общности – България: Работа с деца с поведенчески проблеми. Предизвикателно поведение. – 8-9 ноември 2016, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България Целта на обучителния …