Ефектите на COVID-19 върху децата и младежите в риск от социално изключване

*Photo by Ahmed akacha from Pexels

България продължава да бъде на едно от първоте места в Европа по процент на хората в риск от социално изключване и крайна бедност – 32.1% (Евростат, 2020). Много голяма част от тях са деца и младежи (32.8 % от лицата под 16 и 35.6 % от лицата между 16 и 24, Евростат, 2020). Глобалната пандемия от COVID-19 и свързаните с нея ограничителни мерки доведоха до задълбочаване на на тази ситуация, особено за лицата във възрастовата група между 16 и 24.

 

“В риск от социално изключване и бедност” според дефиницията на Европейската комисия е: “дял от населението, намиращ се в една от следните ситуации:

  1. живеещи под линията на бедността (с по-ниски доходи от 60 % от медианния еквивалентен разполагаем доход за страната),
  2. живеещи в тежък материален недоимък (хора, които отговарят на поне 3 от следните условия: не могат да си плащат наема или разходите за комунални услуги, не могат да си позволят пълноценна храна, не могат да отопляват дома си, не могат да си позволят да отидат на почивка, не притежават пералня, телевизор, автомобил, телефон, не могат да се справят с непредвидени разходи)
  3. живеещи в домакинство, в което работоспособните лица работят под 20 % от времето, в което потенциално биха могли да работят.”

 

Вече са налице първите изследвания за ефектите на COVID-19 върху децата и младите хора. Според изследване на Уницеф и Save the children, се очаква броят на деца и млади хора, живеещи в риск от социално изключване и крайна бедност да скочи с 86 милиона до края на 2020 г. (15% ръст). Очаква се конкретните данни да варират за различните държави, но е сигурно, че глобалната пандемия ще задълбочи вече съществуващите проблеми в повечето държави.

“Мащабът и дълбочината на финансовите затруднения за някои семейства заплашва да върне назад дългогодишния напредък и усилия за справяне с детската бедност и да лиши децата от базови услуги. Без целенасочени действия семействата, които и без това трудно се справят, ще изпаднат в крайна бедност, а най-бедните семейства ще бъдат изправени пред лишения, каквито не е имало от десетилетия”, коментира Хенриета Фор, изпълнителен директор на Уницеф.

Тези обезпокоителни данни изискват спешни, целенасочени действия в подкрепа на представителите на обществото, които попадат или ще попаднат в риск от социално изключване или бедност.

ФИЦЕ-България работи в партньорство с  испанската фондация  Koine-Aequalitas в рамките на проект “Социално включване без граници”. В следствие на пандемията с COVID-19, се наложи отлагане на обучението по проекта, което бе планувано за март 2020 в Памплона, Испания.

Предстои обучението да се проведе през есента на 2020 или пролетта на 2021 г. по следните теми:

  • “Общностно развитие и медиация. Социално и кариерно консултиране на деца и младежи, представители на уязвими групи” и
  • “Модел за върхови постижения на Европейския фонд за управление на качеството. Използване на модела за управление на качеството на обучителния процес”.

В рамките на проекта петима български обучители за възрастни ще имат възможността да задълбочат своите познания относно предоставянето на подкрепа на групите и лицата в обществото, намиращи се в риск от социално изключване. Те ще могат да обменят знания и опит с обучители от партньорската организация, както и да видят на практика как работи испанската социална система.

Източници:

COVID-19: Number of children living in household poverty to soar by up to 86 million by end of year

Eurostat – Young people – social inclusion

Children at risk of poverty or social exclusion