Новини относно проект “Quality4Care”

В рамките на проект “Quality4Care” ФИЦЕ-България проведе конкурс и избра двама експерти в областта на качеството на социалните услуги – Д-р Дашенка Кралева и Д-р Росица Илиева. Те ще вземат участие в 5-дневен обучителен курс “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга”, предоставен от партньорската организация IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH. В момента двамата участници се обучават в специализиран курс по английски език, с фокус върху подобряване на уменията за свободно общуване на англисйки език и специфична лексика, свързана с темата на курса. Предстои да преминат и междукултурна подготовка.

Общата цел на проект “Quality4Care” е:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни по значими теми за професионалната общност на специалистите, работещи в сферата на социалните услуги.

Специфични цели:

  1. Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.
  2. Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.
  3. Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.