Приключи изпълнението на проект “Quality4Care”

ФИЦЕ-България осъществи проект “Quality4Care” в периода 1 юни 2020 – 31 май 2021.

Общата  цел на проекта беше:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни по значими теми за професионалната общност на специалистите, работещи в сферата на социалните услуги.

Специфичните цели включваха:

 1. Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.
 2. Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.
 3. Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.

Основната дейност в проекта беше обучителния курс “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга”.  Поради усложнената обстановка във връзка с COVID-19 партньорите не успяха да проведат курса на място в Майнц, Германия, както беше предвидено първоначално.

Структурирания курс се проведе в платформата Zoom в периода 19 – 23 април 2021 г.

В рамките на първия обучителен ден бяха представени системите за социално подпомагане в двете държави и значимостта на темата за качеството в тях. Основен обучител беше Тимо Херман, експерт в областта на качеството на социалните услуги. Други експерти от партньорската организация също взеха участие в следващите обучителни дни.

 

 

В следващите дни бяха представени темите: образованието на социалните работници и педагозите в двете държави и в каква степен темата за качеството е застъпена в учебните планове в двете държави; възможностите за учене през целия живот за социални работници и педагози в областта на качеството на социалните услуги; оценяването на качеството – как да бъде представено насоцианите работници и педагозите по подходящ начин; инструменти и модели за оценяване и развитие на качеството на социалните услуги, разработени от “IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH”;електронната документация в социалните услуги – как се използва и как да бъде представена на социалните работници и педагозите по подходящ начин; подготовка на обучение и обучителна програма по тематаза оценяването на качеството на социалните услуги. Експертите оф ФИЦЕ-България представиха модела за оценяване на качеството на социалните услуги, разработен од Д-р Дашенка Кралева – “Качество за права”.

 

Всеки обучителен ден започваше с кратка сесия за споделяне на впечатленията от предишния ден и завършваше с кратка сесия за оценкана изминалия обучителен ден.

След края на обучението двамата обучители проведоха поредица от работни срещи, в рамките на които заедно разработиха нова обучителна програма, която ФИЦЕ-България скоро ще започне да предлага на заинтересованите професионалисти от социалната сфера в България –  “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга”.

След края на проекта, резултатите от ученето за участниците се реализират в:

 • повишени знания по темата за качеството на социалните услуги;
 • повишени знания и разбиране относно ефективността и ефикасността на социалните услуги;
 • подобрени възможности за измерване на ефективността и ефикасността по определени индикатори;
 • усъвършенствани компетентности за разработване на програма за управление на качеството в социалните услуги;
 • разширено разбиране на практиките за осигуряване на качеството на социалните услуги в приемащата държава;
 • знания за добрите практики, разработени от приемащата организация и възможност за прилагането им;
 • повишени възможности за професионално и кариерно развитие;
 • усъвършенстване на чуждоезиковите умения и практика;
 • подобрени умения за активно сътрудничество и обмен на знания с колеги от други държави;
 • повишена професионална мотивация и удовлетвореност в обучението на възрастни.

За двете партньорски организации резултатите от ученето се реализират в:

 • повишен капацитет за работа в сферата на обучението за възрастни и активно сътрудничество с партньори от други държави;
 • усъвършенствани подходи за обучение на възрастни чрез осигуряване на по-иновативни и привлекателни програми, съобразени с потребностите и очакванията;
 • по-модерна, динамична, ангажирана и професионална среда в организациите; готовност за интегриране на добри практики и нови методи в текущата дейност;
 • професионално развитие на персонала във връзка с индивидуалните потребности и цели на организациите.

Двете организации продължават да работят заедно и занапред и обмислят възможности за бъдещи съвместни проекти и дейности.