Обучителния курс по проект “Quality4Care” ще се проведе онлайн

Във връзка с актуалната пандемична обстановка в България и цяла Европа, ФИЦЕ-България и партньорите от IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH са изправени пред трудно решение във връзка с изпълнението на проект “Quality4Care”. За съжаление е невъзможно предвиденият обучителен курс “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга” да бъде проведен на място в Майнц, Германия. За пристигащите в Германия от България е в сила 5-дневна карантина (точно 5 дни е и продължителността на предвидения курс). Ето защо, в търсене на най-добро решение за осъществяването на проекта, партньорите ще осъществят курса изцяло онлайн от 19 до 23 април. 

Проект “Quality4Care”, се осъществява с финансовата подкрепа на Програма Еразъм + на ЕК, Ключова дейност 1, “Образование за възрастни”.

Общата  цел на проекта е:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни по значими теми за професионалната общност на специалистите, работещи в сферата на социалните услуги.

Специфични цели:

  1. Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.
  2. Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.
  3. Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.