БЮЛЕТИН

Бюлетинът на ФИЦЕ-България е печатно издание със специализирана информация, което се разпространява сред членовете на сдружението, държавни институции.

Вече над 10 години бюлетинът отразява дейността на сдружението, информира за проекти и събития, практики и модели на работа, нови техники и методи за работа с деца и семейства…

Бюлетинът на ФИЦЕ-България е отворен за вашите мнения, предложения, идеи!

Ако ви е хрумнало нещо, ако просто искате да ни разкажете, ако сте активни, ако обичате да четете, но обожавате да пишете, ако искате да прочетете името си на страниците на бюлетина…

Бъдете свободни, пишете!