КОНТАКТИ

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България

София 1000

ул. “Уилям Гладстон” № 50Б, партер (вход откъм ул. “Ангел Кънчев”)

тел.: 0888 90 34 70 – Д-р Дашенка Кралева

0886 72 96 47 – Симона Вутова

e-mail: office@fice-bulgaria.org

simonavutova.fice.bulgaria@gmail.com