КОНТАКТИ

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България

София 1000

ул. “Шести септември” № 33, ет. 6

тел.: + 359 950 17 10

факс: + 359 2 950 17 11

e-mail: office@fice-bulgaria.org

www.fice-bulgaria.org