ФИЦЕ ИЗДАНИЯ

Поведение

НОВО!

“Работа с поведението на детето”

Автор: Звездица Пенева-Ковачева

Поведението на детето – агресивно, насилническо, неприемливо, нежелано, предизвикателно, провокативно, отклоняващо, противоправно.

Независимо как ще определим неговото проявление, то във всеки от тези случаи става въпрос за поведение, в което децата действат по начини, които са потенциално опасни и вредни за самите тях и за другите.

Това е причината, поради която ние, възрастните, когато сме свидетели на такова поведение, ставаме гневни и  ядосани, искаме да го променим, но или не знаем как, или не винаги успяваме.

Ние, екипът на СПСПД “ФИЦЕ-България” сме посветили част от своята практика и изследователски опит на темата за поведението и как то да бъде управлявано. Представяме тяхното обобщение в това обновено и актуализирано издание на книгата.

Издадена 2016г., цена 14лв.

separatorслучай

НОВО!
“Работа по случай”

Автор: Дашенка Кралева

Работата по случай в съвременния свят е метод, който ни осигурява задълбочен индивидуален подход към всеки отделен клиент.

Само чрез този метод може да се оцени, планира и реализира работата , като в центъра е клиентът заедно с неговото обкръжение.

Работата по случай е важна част от социалната работа и основно средство , чрез което социалният работник върши своята работа. Това е и причината, която ни задължава да я познаваме детайлно и да боравим с нея задълбочено и строго индивидуално.

 Издадена 2016г., цена 14лв.

separator

 

remelka_thРЕМЕЛКА – ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА

И СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

 

Разгледай в pdf: Ремелка – програми по математика и социална компетентност

 

Екип, разработил и адаптирал програмите:

Бисер Спиров
Генадий Матвеев
Дашенка Кралева
Елеонора Тодорова
Лилия Пейчева
Миланка Спасова
Диана Костова
Стефка Попова
Гери Дучева
Аренд Щьоненберг
Лауренс Кеерс
Макс Меси

separator

Programa_za_roditeli_th

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА

СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

 

Разгледай в pdf: Програма за работа с родители на деца със специални образователни потребности

 

Авторски екип от експерти на СПСПД ФИЦЕ-България

separator

bezhanci_thУСПЕШНИ ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА С БЕЖАНЦИ И

ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА

 

Разгледай в pdf: Успешни практики за работа с бежанци и търсещи закрила

 

Авторски екип:
Дашенка Кралева
Здрава Воденичарова
Наталия Михайлова

separator
bejanci_programa1.6_thПРОГРАМА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКО И СОЦИАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ

НА БЕЖАНЦИ И ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА

 

Разгледай в pdf: Програма за психологическо и социално консултиране на бежанци и търсещи закрила

 

Авторски екип от експерти на СПСПД ФИЦЕ-България

separator
korica_A5_lice_f_thАНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ПЛАНИРАНЕ НА

РАБОТАТА В ЕКИП НА БЕЖАНЦИ И ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА

 

Разгледай в pdf: Анализ на потребностите и планиране на работата в екип на бежанци и търсещи закрила

 

Авторски екип от експерти на СПСПД ФИЦЕ-България

separator
rabota_s_roditeli_thРЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ

 

 

Разгледай в pdf: Ръководство за работа с родители

 

Авторски екип:

Естер Гюртс
Мике Ферхеер
Нидерлански институт за младежта, Холандия
Дашенка Ташкова
Здрава Воденичарова
Наталия Михайлова
Радослава Райкова
Юра Данчева

separator
Живот-в-малка-група_thЖИВОТ В МАЛКА ГРУПА

 

 

 

 

Авторски екип:
Дашенка Ташкова
Бисер Спиров

separator
девиации_thРАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ДЕВИАНТНО

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЛИНКВЕНЦИЯ

 

 

 

Авторски екип:

Дашенка Ташкова
Бисер Спиров
Мариска Ван Стейхен
Венка Вучкова
Даниела Цветанова
Доц. Д-р Георги Петров
Цветана Грибачева
Генадий Матвеев

separator
поведение_thКАК ДА ВЪЗДЕЙСТВАМЕ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО?

 

 

 

 

Авторски екип:

Дашенка Ташкова
Бисер Спиров
Мариска Ван Стейхен

separator
РОДИТЕЛИ_thРАБОТА С РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В ГРУПИ

ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП

 

 

 

Авторски екип:

Мике Вергеер
Радослава Райкова
Здрава Воденичарова
Наталия Христова-Михайлова

separator
РАЗКРИВАНЕ-НА-СОЦИАЛНИ-УСЛУГИ_thСТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО

НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

 

 

 

Авторски екип:

Десислава Илиева
Людмила Атанасова

separator
озд_thПРОФЕСИОНАЛНАТА РОЛЯ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

ОТ ОЗД В ЖИВОТА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО

 

 

 

Авторски екип:
Бисер Спиров
Карин Ейхенраам

separator
management_thВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО

 

 

 

 

Авторски екип:

Дашенка Ташкова
Звездица Пенева-Ковачева

Издадена 2010г., цена 5лв.

separator
ekip_thЕКИП И ЕКИПНА РАБОТА

 

 

 

 

Автор:
Здрава Воденичарова

Издадена 2010г., цена 5лв.

separator
supervision_thМОДЕЛ ЗА СУПЕРВИЗИЯ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

 

 

 

Авторски екип:

Бисер Спиров
Мике Ферхойген
Диана Русева
Георги Симеонов

separator
НАРЪЧНИК ЗА РЕФОРМАТОРИ – ЕНТУСИАСТИ ИЛИ КАК ДА СЕ СЛУЧИ

РЕФОРМАТА В СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ

Авторски екип:

Дашенка Кралева
Десислава Илиева
Здрава Воденичарова
Людмила Атанасова
Наталия Михйалова

separator

НАРЪЧНИК ЗА ПОДКРЕПА НА УЧАСТИЕТО НА МЛАДЕЖИ В
ЖИВОТА НА ОБЩНОСТТА

НаръчникАвторски екип:

Дашенка Вънчева Кралева

Александър Славков Миланов

Звездица Асенова Пенева-Ковачева, редактор

Издадена 2015г., цена 7лв.

 

separator