ФИЦЕ ИНТЕР

ФИЦЕ ИнтернационалFICE Inter logo е основана през 1948 г. в гр. Троген, Швейцария като Международна федерация на възпитателните общности (Fédération Internationale des Communautés Educatives), под патронажа на ЮНЕСКО. Организацията е създадена в момент, когато училища, детски домове и детски селища са били създадени, за да отговорят на нуждите на милиони деца преместени или останали сираци от Втората световна война.

От самото начало на своята история ФИЦЕ Интер е евро-центрирана организация, но постепенно се учредяват ФИЦЕ секции и в други континенти. Към момента в организацията членуват 30 държави-организации от Европа, Америка, Южна Африка.

ФИЦЕ провежда конгреси на всеки две години, като първият се е провел през 1948 година в Троген, Швейцария. Конгресите са основните международни събития, по време на които Федерацията организира и своите общи събрания, където се провеждат избори за президент и други ключови международни постове. Тези срещи обикновено се посещават от няколко стотин делегати от около четиридесет страни. Техните програми включват обсъждане на важни документи, участие в семинари за малки групи, посещения на служби и услуги в общността, давайки възможност да се срещат с хора, и да работят в мрежа, както и да имат възможност за туризъм.

В допълнение към провеждането на конгреси, ФИЦЕ организира и семинари в страните, където се провежда заседание на Федеративния съвет, организиран от националната секция домакини. Организират се също така и международни семинари (като например тези под егидата на ФИЦЕ Европа), експертни семинари и работни групи по конкретни теми.

От декември 2013 година ФИЦЕ поддържа и своя международна група във Фейсбук, като нейни членове са професионалисти и младежи от цял свят, които се вълнуват от въпросите на децата в риск, децата със специални потребности, и деца и младежи живеещи в условия извън дома си:

https://www.facebook.com/groups/420213391438654/

Настоящ президент на организацията е Херман Радлер – Президент на ФИЦЕ-Австрия, а технически асистент е Катерина Иванова(ФИЦЕ-България).