НОВИНИ

 

Обучение Педагогика на травмата – психологически аспекти на травмата и отражението й в пряката работа с деца и младежи – педагогика на травмата” – гр. Костинброд, 30 и 31 август 2017 г.

Децата и младежите, преживели травмиращи събития представляват предизвикателство за професионалистите, работещи в образователните и педагогически институции. В работата по случаите на някои от тези младежи конвенционалната педагогическа практика се оказва безсилна.

Травматичните събития в детството оказват влияние върху привързаността на детето. Резултатът от тях са проблеми в развитието, обучителни затруднения и проблеми с общуването и взаимоотношенията с другите. Често се наблюдават проблеми в контролирането и разграничаването на различни емоционални състояния, в следствие на преживян стрес. Тези сложни био-психо-социални нарушения изискват специфични терапевтични интервенции на различни нива и в разнообразен контекст. Сигурността в ежедневния живот, развитието на умения за самоконтрол, подкрепата за развитието на привързаност чрез изграждането на сигурни връзки и в семеен, и в професионален контекст, са от ключово значение за психотерапията за деца, преживели травма. Всички те изискват диференциран и добре координиран подход в психотерапевтичната и педагогическа работа с деца, преживели травматични събития.

 

Обучител – Херман Радлер:

Психотерапевт, завършил университета “Зигмунд Фройд” във Виена. Специализира “Психотерапия в работата с деца и младежи, преживели травма” в Института по психотравматология в Хамбург. Създател и ръководител на Сдружение “Терапевтични общности-Австрия”, организация, която предоставя  услуги за деца, преживели травмиращи събития или страдащи от психични разстройства.

Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи и в управлението на различни социални услуги.

От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена (University of Applied Science FH Campus Wien).

Президент на ФИЦЕ Интернационал,ФИЦЕ-Австрия и вице-президент на ФИЦЕ-Европа.

През 2016 г. съвместно с ФИЦЕ-България основава дружеството

“Терапевтични общности-България”

 

Цени: Ранна регистрация - до 15 август – 180 лв. на участник

  • Късна регистрация – от 15 до 29 август – 210 лв.
  • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България, сключилите договори за супервизии и обучения, както и при повече от трима участници от организация

Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник и издаване на сертификат за участие

Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на

Цени: Ранна регистрация - до 15 август – 180 лв. на участник

  • Късна регистрация – от 15 до 29 август – 210 лв.
  • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България, сключилите договори за супервизии и обучения, както и при повече от трима участници от организация

Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник и издаване на сертификат за участие

Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

Регистрационна форма, виж тук

Програма, виж тук

 

 

 

 

thr;jhutijigerz

19702303_10154997965379735_5064737512162375089_n19657414_10154997966414735_882440945341256503_nФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ РАЗКРИ ЦЕНТЪР ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

На 4 юли 2017г. в гр.Враца ще се проведе официално събитие за разкриване на Център за правата на децата, гр. Враца. Услугата се разкрива по проект “Развиване на центрове за правата на децата в конфликт и контакт със закона” на Национална мрежа за децата и се реализира с финансовата подкрепа на фондация “Велукс”. Услугата е предназначена за деца от 10 до 18 годишна възраст и техните семейства. Основен фокус е поставен върху работата по случаи на деца от 14 до 18 годишна възраст, които са в контакт и конфликт със закона. На събитието ще присъстват представители на държавни и общински структури в община Враца, както и представители на неправителствени организации, които имат отношение към проблемите на децата и младежите. Приветствие към присъстващите ще поднесат господин Калин Каменов, кмет на община Враца и госпожа Дашенка Кралева, председател УС на СПСПД ФИЦЕ-България. На събитието ще бъдат представени екипа на центъра, както и дейностите, които ще се изпълняват в рамките на проекта.

Тук можете да видите репортаж за откриването на Центъра -

http://www.tv-vratsa.bg/bg/tsentar-za-pravata-na-detsata/.

 

Ето и статия от  КМЕТА BG, порталът на българските общини -

http://www.kmeta.bg/nov-centur-za-pravata-na-decata-vuv-vraca

 

  ——————————————————————————————————————————-thr;jhutijigerzФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЩЕ РАЗКРИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В ГРАД ВРАЦА

Центърът за правата на децата в община Враца се разкрива с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, финансиран от Фондация Велукс. Основна цел на проекта е изграждане на Центрове за правата на децата в страната, а специфичните цели са развиване и прилагане на модели на услуги за деца в конфликт или контакт със закона и промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона. Проектът ще е с продължителност 36 месеца и стартира на 1 март 2017 г. В община Враца дейностите ще се управляват и реализират от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България – българска неправителствена организация, създадена през 2001 г., част от ФИЦЕ Интернационал – Международна федерация на възпитателните общности. Сдружението работи за повишаването на качеството на грижата за децата в риск в България и защитата на техните права.

В началото на м. март 2017 г. се подписа Споразумение за сътрудничество между община Враца и СПСПД ФИЦЕ-България. Общината предостави за безвъзмездно ползване в рамките на двугодишния проект помещение на ул. “Поп Андрей – Зорница” №4. Предстои ремонт и оборудване, като се предвижда услугата да заработи с клиенти в началото на м. април 2017 г. В Центъра ще бъдат назначени двама социални работници, които ще бъдат обучени за работа с деца в конфликт и контакт със закона.

Детски център за правата на детето, гр. Враца ще представлява интегрирана социална услуга в общността за деца и техните семейства. Основните дейности, които ще изпълнява екипа на центъра са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители с цел да се гарантира спазването на правата им. В рамките на услугата ще се предоставят консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Основен акцент е поставен върху работата с деца, които са в контакт със закона – жертви на престъпления и/или извършители на противообществени прояви.

——————————————————————————————————————————-

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

“ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВОТО В СОЦИАЛНАТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА. ОСНОВНИ   ЗНАНИЯ ЗА АРТ-ТЕРАПИЯТА”

Обучението ще се проведе на 1 и 2 март 2017 г. в залата на Центъра за обществена подкрепа в гр. Ардино. Обучител е г-жа Татяна Кючукова – психолог, арт-терапевт и семеен консултант.

ндхУчастниците ще придобият основни знания за метода арт-терапия, ще могат да разграничават различните нива на използване на изкуството в социалната и терапевтичната работа. В рамките на обучението ще бъдат представени и обсъдени различни материали и използването им, както и какви условия са необходими, за да приложим на практика арт-терапевтични методи.

Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за групова работа, работа по клаузи, дискусии, практическо участие. Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалисти, работещи с деца и младежи, свързани с умението им да познават и прилагат различни методи използващи изкуство.

За повече информация и условия за включване в обучението можете да се свържете с нас  на 02/ 950 17 10 или на e-mail: office@fice-bulgaria.org.