Гости в Центъра за правата на децата, гр. Враца

На 5 декември 2018 г. в Център за правата на децата-Враца бяха на гости над 40 деца и техните учители от Румъния, Турция, Испания, Литва и България. Посещението беше организирано по проект “Бъди приятел, а не насилник” на СУ “Иван Вазов”, гр. Мездра по програма Еразъм +. Децата се запознаха със съдбата на едно анонимно момче, което е станало обект на правораздавателната система у нас. Така успяха да извървят с него пътя от полицейското управление, през разпитите и експертизите до изтърпяването на наложеното му наказание. В края всяко дете написа лично послание към момчето на своя език. Ето и някои от тях: “Бъди силен, всичко ще се подреди!”, “Дръж се, има кой да те подкрепи!”, “Внимавай на кого се доверяваш.”, “Спазвай правилата и ще ти е по-лесно.”
Благодарим на децата и на организаторите! За екипа на Центъра беше наистина прекрасно преживяване!

* Център за правата на децата е интегрирана социална услуга в общността за деца и техните семейства, предоставяна от ФИЦЕ-България в град Враца, с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, финансиран от Фондация Велукс. В рамките на услугата се предоставят консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Основен акцент е поставен върху работата с деца, които са в контакт със закона – жертви на престъпления и/или извършители на противообществени прояви

Покана за обучение: „Работа със загуба и понятието за траур в социалната сфера“ – 12 и 13 декември 2018г., гр. София

Покана за обучение:

„Работа със загуба и понятието за траур в социалната сфера“ 

12 и 13 декември 2018г., гр. София

Загубата и скръбта са неизменна част от човешкия живот. Скръбта е естествената реакция към загубата с цялата съвкупност от проявленията си на физическо, емоционално, когнитивно, поведенческо и духовно ниво. Уъркшопът ще хвърли светлина върху новите тенденции в разбирането ни за загубата и скръбта, базирайки се на изследванията на редица професионалисти, между които Кенет Дока – водещ експерт в психотерапевтичната работа със скръбта. Разглеждането на процеса на тъгуване като предвидим път от различни етапи, водещи до „възстановяване“ се надгражда с идеята, че връзката със „загубеното“ се променя, но не се прекъсва и това е здравословно за човешката психика. За професионалистите, работещи с деца и родители в социалната сфера, е изключително важно да умеят да разпознават скръбта във всичките ѝ проявления, не просто като реакция към смъртта, а като реакция спрямо всяка значима загуба. Обучението цели да създаде умения за оценяване на индивидуалния стил на скърбене, с които да помагат на клиентите си да осъзнават и да се справят със загубите в живота си.

 

Обучението е предназначено за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги -Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социалнарехабилитация и интеграция, както и за специалисти в резиднетни услуги за деца. Полезно е и за учители, педагогически съветници, училищни психолози и класни ръководители.

Водещи: Елена Кръстева и Доротея Панова – фамилни психотерапевти. Г-жа Кръстева и г-жа Панова са системни фамилни психотерапевти, дългогодишни преподаватели към Тренинг института по фамилна терапия на ПИСЕЛ. Oснователи на Център по Емоционалнo Фокусирана Терапия. Имат дългогодишна практика в индивидуална, семейна и терапия за двойки.

Цена: За един участник от организация – 140,00 лв; За трима и повече участници от една организация – 120,00 лв.

Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник , кафе-паузи и издаване на сертификат за участие

Записване – С попълнена регистрационна форма , изпратена на office@fice-bulgaria.org

Празник “Всички деца имат равни права”

Празник “Всички деца имат равни права”

Във връзка с отбелязването на 20 ноември – Световен ден на детето и годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето от Общото събрание на ООН, в Центъра за правата на децата, се проведе празник под надслова “Всички деца имат равни права!”

В Центъра гостуваха децата от Дома за деца, лишени от родителска грижа “Асен Златаров” – Враца и майките от звено “Майка и бебе”.

Инициативата е съвместна между Община Враца и Центъра за правата на децата към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България.

Всяко дете получи Конвенцията за правата на дететео в адаптиран вариант, така че текстът да е разбираем и приет от тях. Втората част от програмата беше под формата на арт – ателие, като децата сами оцветиха керамични фигурки, които да красят стаите им. Докато рисуваха, те споделиха своето мнение, задаваха въпроси и се забавляваха.

 

“Педагогика на травмата – педагогически и психологически аспекти на травмата и отражението й в поведението на деца и младежи. Техники за работа. ”

Покана за обучение:

“Педагогика на травмата – педагогически и психологически аспекти на травмата и отражението й в поведението на деца и младежи. Техники за работа. ”

6 и 7 ноември 2018 г., гр. София

                                                      

Децата и младежите, преживели травмиращи събития представляват предизвикателство за професионалистите, работещи в образователните и педагогически институции. В работата по случаите на някои от тези младежи конвенционалната педагогическа практика се оказва безсилна.

Травматичните събития в детството оказват влияние върху привързаността на детето. Резултатът от тях са проблеми в развитието, обучителни затруднения и проблеми с общуването и взаимоотношенията с другите. Често се наблюдават проблеми в контролирането и разграничаването на различни емоционални състояния, в следствие на преживян стрес. Тези сложни био-психо-социални нарушения изискват специфични терапевтични интервенции на различни нива и в разнообразен контекст. Сигурността в ежедневния живот, развитието на умения за самоконтрол, подкрепата за развитието на привързаност чрез изграждането на сигурни връзки и в семеен, и в професионален контекст, са от ключово значение за психотерапията за деца, преживели травма. Всички те изискват диференциран и добре координиран подход в психотерапевтичната и педагогическа работа с деца, преживели травматични събития.

Обучител – Херман Радлер:

Психотерапевт, завършил университета “Зигмунд Фройд” във Виена. Специализира “Психотерапия в работата с деца и младежи, преживели травма” в Института по психотравматология в Хамбург. Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи и в управлението на различни социални услуги.

От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена (University of Applied Science FH Campus Wien).

Президент на ФИЦЕ Интернационал(за периода август 2016 – юни 2018), ФИЦЕ-Австрия и вице-президент на ФИЦЕ-Европа.

През 2016 г. съвместно с ФИЦЕ-България основава дружеството “Терапевтични общности-България”

Цени: Ранна регистрация – до 20 октомври – 160 лв. на участник

  • Късна регистрация – от 20 октомври до 5 ноември – 200 лв.
  • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България, сключилите договори за супервизии и обучения, както и при повече от трима участници от организация, записани до 20.10.2018 – 140 лв. на участник. Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

 

 • Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник , кафе-паузи и издаване на сертификат за участие

Осигурен е превод на български език.

Можем да съдействаме за запазване на нощувки при желание от ваша страна.

За контакти:Весела Алексиева, 0878 808 741/02 950 17 10

Принципи на психо-социалната работа с младежи, които употребяват психоактивни вещества. Иновативни подходи и методи

ПОКАНА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

“Принципи на психо-социалната работа с младежи, които употребяват психоактивни вещества. Иновативни подходи и методи”

25 и 26 октомври 2018 г.

Място на провеждане: Център за правата на децата, гр. Враца

                                                             

Водещ на обучението е г-жа Валентина Маринова, доктор по педагогика и магистър по психология, СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала е в областта на системната фамилна и арт терапия и е обучена за работа в терапевтични общности за зависими в КАТЕА, Гърция. Автор на публикации в сферата на психичното здраве и превенцията, социалното, обществено и семейно здраве. Обучител с дългогодишен опит и специфичен подход към преподаването на практически техники за работа с деца, младежи в риск и техните семейства.

Обучението ще се проведе в гр. Враца на 25 и 26 октомври 2018 г., в Центъра за правата на децата на ул.”Поп Андрей-Зорница” №4 /срещу Езиковата гимназия „Йоан Екзарх”/.

Участниците ще получат систематизирана информация по следните теми:

 • Превенция на употребата на ПАВ – европейският  опит, практики от България;
 • Видове вещества и признаци за тяхната употреба;
 • Различни подходи при деца и младежи, които употребяват ПАВ;
 • Спецификата при работа с млади хора и деца, спрямо работата с възрастни употребяващи ПАВ;
 • Връзката между семейна структура и употреба на психоактивни вещества при деца и младежи.

Обучението е подходящо за широк кръг професионалисти, работещи с деца и младежи – психолози, социални работници, възпитатели, учители, педагогически съветници и др. Повече информация за съдържанието на обучението можете да намерите в Програмата.

Условия за участие:

Цена за индивидуален участник – 140 лв.

При участие на повече от 3-ма представители от организация, училище, социална услуга – 110 лв.

 

Записване:

С попълнена и изпратена Регистрационна форма на: office@fice-bulgaria.org

РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ПОКАНА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ  УМЕНИЯ  НА  ДЕЦА  С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

МЯСТО: гр. София

Зала на ФИЦЕ-България

Ул. „Шести септември”№33

Дати: 18 и 19 октомври 2018 г

                                                             

 

Съдържание:

РЕМЕЛКА  е методика за обучение на деца по смятане и социална компетентност, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. След попълване на тест става ясно къде детето греши и му се предоставя съответната програма, даваща знания за коригиране точно на конкретните грешки. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването  на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. И така стъпка по стъпка в една цяла система, превеждаща света за детето в прости, ясни и свързани с живота примери.

Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за индивидуална и групова работа с материалите по РЕМЕЛКА, ролеви  игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации в индивидуалната работа с децата.

Целта на обучителния модул е да даде знания и умения на професионалисти  и родители за работа с РЕМЕЛКА за постигане на по-добри резултати в обучението и индивидуалното развитие на деца с интелектуални и/или обучителни затруднения. Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца, родители.

Материали:

Участниците ще получат:

– тестове и указания за тяхното попълване;

– софтуерен продукт Ремелка – диск с електронни задачи – безплатен;

– учебни видеофилми “Социални умения” – безплатни;

– материали – комплекти Ремелка (книги за копиране), над 2000 страници, формат  А4 – цена 120 лв.

 

Практическата насоченост и по-доброто разбиране на темите ще бъдат обезпечени чрез визуализационни материали (презентации, филми, клипове) и работни материали по време на обучението (handouts) – казуси, упражнения, допълнителна информация за работа в група, както и работа върху конкретни случаи.

 

Възможности за обучение:

Обучителен пакет  

Включва: кафе-паузи; техническо оборудване и зала; хонорар лектор; тренингови материали; сертификат.

 • Участие в обучението: 100 лв. на участник;
 • Комплект книги Ремелка (2000 стр.) – 130 лв.Организациите могат да включат в обучението повече от един участник, се нуждаят от  минимум един комплект книги Ремелка.

Организациите могат да включат в обучението повече от един участник, се нуждаят от  минимум един комплект книги Ремелка.

 

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път с приложено копие на платежното нареждане (по електронна поща).

 

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца /СПСПД/ ФИЦЕ–България е българска неправителствена организация, създадена през 2001 г. ФИЦЕ-България подкрепя професионалисти, оргaнизации и институции да работят активно за подобряване качеството на живот на децата в България. ФИЦЕ-България има 53 членове: 21 физически лица (педагози, психолози, социални работници) и 32 юридически лица (домове за деца, резидентни услуги, ресурсни центрове, неправителствени организации).

ФИЦЕ-България е член на Международната федерация на възпитателните общности ФИЦЕ – Интернационал, в която членуват 40 страни. Чрез тази мрежа се представят практики и се обменя опит относно работата с рискови групи: деца, отглеждани в извънсемейна среда, деца с увреждания и деца-бежанци. Сдружението разполага с възможности да черпи и популяризира опит в България, Европа и света. Към ФИЦЕ–България функционира Център за професионално обучение, лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение.  Центърът извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация. Дейността на центъра е насочена към провеждане на обучения и супервизии за професионалисти, консултации, изследвания и анализи.

Организацията е обучила до момента над 3000 професионалисти, работещи с деца. Основните бенефициенти от работата на ФИЦЕ-България са децата и младежите в България, особено тези в неравностойно положение, без семейна среда и с нарушени права; техните родители и семейства; професионалистите, работещи в системата за социални услуги за деца и семейства; държавните институции и местните власти, създаващи и реализиращи политиките за деца.

Участието в обучението  носи на участника 1 квалификационен кредит. Редът за признаването на  кредитите можете да намерите на следния линк: http://www.teacher.bg/Article/Details/66533.

 

СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ: office@fice-bulgaria.org; тел.: 02 950 17 10

За контакти: Весела Алексиева – моб. 0878 808 741

Мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.”

ФИЦЕ-България изпълнява проект “U.P.G.R.A.D.E. –  Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”, №КА104/АЕ-38/07.11.2017, финансиран от програма “Еразъм +” на ЕК, в партньорство с Федералната асоциация на терапевтичните общности – Австрия(Bundesverband Therapeutischen Gemeinschaften). Проектът има за цел да повиши капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, работещи в сферата на грижа за травмирани деца и младежи.

В рамките на проекта бяха осъществени 2 мобилности на професионалисти, работещи с деца и семейства в риск(педагози, социални работници, психолози и терапевти). Измежду членовете на ФИЦЕ-България бяха избрани 8 професионалисти с опит както в предоставянето на обучения, така и в практическата работа с деца и младежи в уязвими ситуации. Те преминаха специализиран курс по английски език и междукултурна подготовка преди началото на мобилностите.

Първата мобилност се проведе от 24 до 30 юни във Виена, Австрия. Участниците бяха включени в структуриран курс на тема “Педагогика на травмата. Теория  и практика.” с продължителност 5 обучителни дни, с водещ Херман Радлер, председател на Федералната асоциация на терапевтичните общности – Австрия, терапевт с дългогодишен опит в работата с деца и младежи, преживели тежки травматични събития. Освен теоретичната част на курса, участниците имаха възможността да получат информация от първа ръка относно системата за грижа за деца и младежи в Австрия и да обменят знания и идеи със свои австрийски колеги – педагози и социални работници. Освен това, участниците посетиха резидентна услуга от семеен тип за деца с проблеми в поведението, където научиха за начина на функциониране на този тип социална услуга.

Обучителен ден в офиса на ФИЦЕ-Австрия

 

Посещение на Терапевтична общност за деца с проблеми в поведението, Нойфелд, Австрия

Отвъд професионалната програма, те имаха възможността и да се насладят на вълнуваща културна програма – концерт на Виенския концертен оркестър в църквата “Св. Карл”, разглеждане на забележителности в свободното време, обмяна на информация с колегите от партньорската организация.

 

 

На организираната “Българска вечер”, групата представи традиционни български ястия, музика и танци.

Българска вечер

 

Втората мобилност, не по-малко вълнуваща от първата, се проведе от 26 август до 1 септември. Участниците бяха включени в структуриран курс на тема “Методи и техники за обучение на възрастни, предоставящи услуги за деца и младежи, преживели различни травми” с продължителност 5 обучителни дни и лектор Херман Радлер.

Всеки от участниците подготви и представи случай от работата си с деца, преживели травматични събития. Те бяха изиграни чрез метода психодрама.

Във връзка с темите на обучението, участниците посетиха музеите на Зигмунд Фройд и Виктор Франкъл, където изслушаха интересни  и провокиращи размисъл и дискусии лекции.

След завръщането си в България, изпълнени с много нови знания и вдъхновени, участниците ще работят заедно за създаването на обучителен модул по темата “Педагогика на травмата” и предоставяне на обучения на по-широк кръг от български професионалисти, работещи с деца.

                                                                

 

 

Курс “Практически английски език за професионалисти в сферата на социалната работа с деца и семейства”

Курс “Практически английски език за професионалисти в сферата на социалната работа с деца и семейства”, провеждан от ФИЦЕ-България по проект “U.P.G.R.A.D.E”

Проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”, №КА104/АЕ-38/07.11.2017, финансиран от програма “Еразъм +” на ЕК, се изпълнява от ФИЦЕ-България в партньорство с Федералната асоциация на терапевтичните общности – Австрия(Bundesverband Therapeutischen Gemeinschaften). Проектът има за цел да повиши капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, работещи в сферата на грижа за травмирани деца и младежи.

В рамките на проекта от началото на месец март 2018 г. се провежда специализиран курс по английски език “Практически английски език за професионалисти в сферата на социалната работа с деца и семейства”, целящ да подобри езиковите компетентности на осемте участници в мобилностите по проекта. Курсът е съставен от специализирана литература, с помощта на която участниците едновременно повишават своите граматически и лексикални познания по английски език и придобиват знания и умения за боравене със специализирана терминология от сферата на социалната работа с деца и семейства.  Това от една страна ще спомогне за гарантиране високи резултати от ученето по време на мобилностите, но и ще  допринесе за развиване на техните лични знания, умения и компетентности.

Двете мобилности ще се проведат съответно от 24 до 30 юни и от 25 август до 1 септември във Виена, Австрия. Целта на мобилностите е участие в 2 структурирани курса: “Педагогика на травмата. Теория  и практика.” и “Методи и техники за обучение на възрастни, предоставящи услуги за деца и младежи, преживели различни травми”, всеки от които с продължителност от 5 дни. Работният език по време на курсовете ще бъде английският.

За улеснение на участниците в рамките на проекта беше разработен терминологичен речник, съдържащ основни понятия, свързани с тематиката на структурираните курсове. Речникът би могъл да бъде в полза и на други професионалисти, работещи с деца и семейства и тъй като е разработен с финансовата подкрепа на Програма “Еразъм+”, може да бъде свален и разпространяван безплатно:

Английско-български терминологичен речник за професионалисти, работещи с деца и семейства в риск

 

 

 

Какво е Ремелка?

Какво е РЕМЕЛКА?

 

 

Разбери повече за чудния свят на РЕМЕЛКА!

РЕМЕЛКА е методика за работа с деца, които срещат затруднения при усвояването на учебният материал по математика. Това е много практична методика, създадена в Холандия.

РЕМЕЛКА е методика, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. Заниманията с РЕМЕЛКА прави усвояването на задачите по математиката стане по лесен и забавен за децата начин.

В центъра на РЕМЕЛКА стои детето. РЕМЕЛКА се съобразява с нивото и темпото на развитие и предлага такива стъпки, които да са адекватни за детето и за неговото ниво. И думичката стъпка, тук е ключова. Обичайно стъпките, които едно дете трябва да направи за да усвои материалът по математика са големи. Детето учи първо цифрите, след това – събира и изважда, после- умножава и дели и т.н. За много деца правенето на тези стъпки представлява трудност и е свързано с някакъв проблем. Затова при РЕМЕЛКА стъпките са малки. Детето изучава цифрите бавно, периодично и последователно – първо се запознава с цифрата, след това я търси сред други цифри, букви, символи, след това я пише във въздуха, след това я „прави” с различни материали и т.н. Всичко е просто, с много повторения. Никой не бърза – детето получава толкова време, за да се справи с определената задача, колкото му е необходимо.

РЕМЕЛКА е система съставена от различни програми. Едни от програмите се отнасят до математиката като учебна дисциплина, други – до практическата математика. РЕМЕЛКА съчетава игра с математика и дава възможност за автоматизиране на аритметичните действия по един приятен за детето начин. Системата от тестове открива конкретните пропуски по смятане на децата и служи като надежден инструмент за диференциална дигностика.

Чрез работата с частите на РЕМЕЛКА за социална компетентност децата развиват умения и придобиват знания за работа с мерни единици, уреди като: часовник и термометър; институции като поща, транспортни средства, въвеждат се понятия сантиметър, метър, литър, килограм. Така че ако на определен етап от работата с детето се установи, че то няма да разбере какво представляват дробите или пък няма да може да дели с остатък се започва работа с него по останалите практични програми, които го подготвят за живота. Например учи се как да работи с калкулатори и касови апарати.

Резултати

РEМЕЛКА дава по-добра възможност на ресурсните учители, родителите и учителите от масовите училища да работят в екип. Поради игровата форма, в която е поднесена информацията, се работи също върху отношения между възрастни и връстници, развиват се фината моторика и внимание, подобрява се ориентацията във времето и пространството.

Работата с РЕМЕЛКА довежда до конкретни успехи в усвояването на учебния материал по математика. Наблюдава се засилена мотивация и желание за работа на децата, което е немислимо при използването на общоприетите методики.

РЕМЕЛКА успешно се прилага при деца и от предучилищна възраст, за да преодолее все по-усложняващото се учебно съдържание и академичния стил на преподаване, който обърква и стресира децата, а това от своя страна води до липсата на интерес към учебния материал.

Друга група деца, която може да използва методиката, са децата със зрителни нарушения. Необходимо е единствено адаптиране на методиката и помагалата, като водещия да е не зрителния, а слуховия анализатор и тактилните усещания.