Обучение “Живеене в малка резидентна група”

 

 

 

 

Обучението „Живеене в малка резидентна група – организация на работата в Център за настаняване от семеен тип“

Има за цел да представи цялостен модел на функциониране на ЦНСТ, който съдържа следните елементи: организация на средата, на взаимоотношенията: клиент – професионалист, на използваните методи и специфични техники за комуникация и обратна връзка, както й специфична документация, свързана с услугата. Моделът „Живеене в малка група“ е доказал в практиката своята висока ефективност и се е утвърдил като европейски модел за работа с деца и възрастни, живеещи в резидентни услуги.

Използвани методи: презентации, филми, интерактивни игри и дискусии.

Участниците ще получат 64 стр. обучителни материали, включително приложения с разработени формуляри, свързани с организацията на ежедневието в ЦНСТ.

Продължителност: 8 часа.

Място на провеждане: 22 май в обучителната зала на ФИЦЕ-България от 10 до 18 часа.

Цена: Ранна регистрация – до 12 май – 100 лв. на участник. При участие на повече от 3-ма участника от организация – 90 лв.

Късна регистрация – след 12 май – 110 лв. на участник. При участие на повече от 3-ма участника – 100 лв.

За членове на ФИЦЕ-България: 90 лв.

Допълнителна услуга:

На 23 май от 9.30 до 12.30 ч. Дашенка Кралева ще бъде на разположение за консултация в група по конкретни случаи на клиенти, живеещи в ЦНСТ. Цена на участник 30 лв.

От 13.00 до 16.30 – индивидуални консултации по случаи след предварително записване: 30 лв. на консултация с продължителност 40 минути.

Обучител: Дашенка Кралева – педагог и дългогодишен ръководител на малка резидентна група, автор на модела „Живеене в малка резидентна група“ и обучавана в него в практиката в Германия и Нидерландия. Супервизор и травма-педагог. (more…)

Процедура за избор на 1 участник в мобилност по проект “U.P.G.R.A.D.E.”

                                           

                                                                               

Процедура за избор на 1 участник в мобилност по проект

“U.P.G.R.A.D.E. – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”

ФИЦЕ-България обявява процедура за избор на 1 участник в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.”, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК.

 

Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация за участника и стандартизиран тест по английски език за определяне на нивото).

Към електронния формуляр участниците трябва да прикачат всички документи, доказващи техния опит, образование и ниво на владеене на английски език – дипломи, сертификати, CV в Европас формат  и т.н.

Минимални изисквания към кандидатите за преминаване към втори етап на процедурата:

 • Образование  в областта на хуманитарните науки – психология, социални дейности, педагогика;
 • Практически опит в работата с деца и младежи, настанени в резидентни услуги;
 • Практически опит като обучители на възрастни, работещи с деца и младежи, настанени в резидентни услуги;
 • Мотивация за участие и ангажираност с целите на проекта.
 • Ниво на владеене на английски език минимум B1 (доказано със сертификат/диплома и оценено чрез стандартизиран тест)
 • Да бъдат членове на ФИЦЕ-България към момента на кандидатстване.

Електронен формулярСрок за попълване: 18:00 часа, 07.05.2018 г.

След приключването на първи етап, имената на одобрените за участие във втори етап кандидати ще бъдат оповестени на уеб-сайта на Сдружението и ще бъдат поканени за участие в интервю с Комисията по подбор. Интервюто ще се проведе в две части – на български и английски език.

 

Протокол № 3 – оценки на участниците след първи етап

Протокол № 4 – оценки на участниците след втори етап

 

Нов проект в община Враца ще подпомогне обучението на децата със специални образователни потребности

Picture Фице                                                      Picture1

 

В началото на месец април в община Враца стартира проект “Равни възможности за децата на Враца”. Проектът ще предостави възможност на 16 педагози от училищата и детските градини да се обучат в прилагането на РЕМЕЛКА – методика за работа с деца със специални образователни потребности или обучителни затруднения.

Проектът е поредната съвместна инициатива на Община Враца и Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България. През м. март 2017 г. във Враца беше създаден Център за правата на децата, като Общината предостави безвъзмездно помещение за реализиране на иновативната услуга, в която се работи по случаи на деца в контакт и конфликт със закона. Такива Центрове има и във София, Пазарджик и Русе. Създаването им се финансира от фондация Велукс по проект на Национална мрежа за децата.

През февруари тази година стартира и проект “Имаш право да живееш без насилие”, чрез който в рамките на шест месеца ще се предоставят безплатни психологически и юридически консултации за момичета и жени, жертви на насилие. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Българския фонд за жените.

Вече утвърденото сътрудничество между община Враца и ФИЦЕ-България допринася както за разкриването на нови услуги за деца и семейства, така и за повишаването на квалификацията на професионалистите от социалната и педагогическа сфера.

Какво ще се случи по проект “Равни възможности за децата на Враца”?

В партньорство с Община Враца и с финансовата подкрепа на фондация “Международен женски клуб – София” от м. март до края на 2018 г. ще се реализира проекта “Равни възможности за децата на Враца” от ФИЦЕ-България. Първият етап от изпълнинието на проекта включва избор на участници в обучението по прилагане на методиката за обучение по смятане и социална компетентност РЕМЕЛКА. Всеки обучен професионалист ще има ангажимент да прилага методиката с четири или повече деца със специални образователни потребности в продължение на шест месеца в избраните детски градини и училища. Успоредно с прилагането на методиката, ще бъдат провеждани и супервизии за професионалистите, които да подпомогнат успешното усвояване на методите и техники за работа. В края на проекта, през м. декември, ще бъде проведена кръгла маса с домакинството на Община Враца по проблемите на интегрираното образование и за представяне на резултатите от проекта. Всички обучени професионалисти ще могат да прилагат методиката и след края на проекта.

Какво представлява РЕМЕЛКА?

РЕМЕЛКА  е методика за обучение на деца по смятане и социална компетентност, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. След попълване на тест става ясно къде детето греши и му се предоставя съответната програма, даваща знания за коригиране точно на конкретните грешки. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването  на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. РЕМЕЛКА е нидерландска систематизирана методика, изключително подходяща за работа с деца с обучителни затруднения, която е с доказано повишение на успеваемотта на децата средно с 25 %. По предходни проекти на ФИЦЕ-България, РЕМЕЛКА беше преведена и адаптирана за ползване в България.

Обучение “Семейно-групова конференция”

ВАЖНО!!!

ДАТИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОМЕНЯТ – ТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 И 11 МАЙ 2018Г.

ПОКАНА

 

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

 

СЕМЕЙНО ГРУПОВА КОНФЕРЕНЦИЯ  -УСПЕШНА ПРАКТИКА В СИСТЕМАТА НА ГРИЖА ЗА ДЕЦА В РИСК И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

 

26 – 27 април 2018 г.

 

МЯСТО: гр. София, ул. “Шести септември” №33, ет. 6

Обучителната зала на СПСПД ФИЦЕ-България

 

Семейно-груповата конференция е вече утвърден в практиката метод. Прилагането му дава възможност чрез използване на ресурсите на семейството да бъдат намерени съвместни решения за бъдещето. Методът е доказал ефективността си при решаване на проблеми, свързани с деца и семейства в риск.

 

 Обучителният семинар “Семейно групова конференция/СГК  –  успешна практика  в системата на грижа за деца в риск и техните семейства“ цели:

 

 • да запознае участниците със същността и начина на провеждане на СГК;
 • да придобият умения за водене на СГК;
 • да изработят план за развитие на местна практика.

 

Обучението е насочено към различни специалисти(представители на социални услуги, училища, органи по закрила и др.), които могат да получат подкрепа за  създаването на местен модел на семейно групова конференция в подкрепа на работата си с  деца в риск и техните семейства.

 

Обучител-Диана Русева-психолог с дългогодишен опит в програми и проекти в  областта на подобряване на детското благосъстояние. Има  опит в разработване на обучителни програми,  обучения и супервизии на професионалисти в социалните услуги. Нейните професионални интереси са в областта психологичното консултиране, услуги в подкрепа на семейства и  практики основани на подхода резилианс.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ

Цена за индивидуален участник – 120 лв.

При участие на повече от 3-ма представители от организация, училище, социална услуга – 110 лв.

ЗАЯВЯВАНЕ  НА УЧАСТИЕ

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път.

Краен срок: 24.04. 2018 година


 

office@fice-bulgaria.org;   тел.: 02 950 17 10;

 

 

За контакти: Милена Анастасова, координатор, моб. тел.: 0878 808 742

 

Семинар на тема “Специфика на работата на професионалистите при случаи на насилие над жени и момичета. Междуинституционално сътрудничество.”

Picture1                                                  Picture Фице

 

На 27  и 28 март в гр. Враца, в Центъра за обществена подкрепа се проведе двудневен семинар на тема  “Специфика на работата на професионалистите при случаи на насилие над жени и момичета. Междуинституционално сътрудничество.”

Семинарът е организиран по проект “Имаш право да живееш без насилие”, финансиран от Български фонд за жените и изпълняван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България. Професионалисти от различни институции и организации обмениха опит и дискутираха по проблемите на насилието над жени – нагласите към потърпевшите, ролята на професионалната общност в процеса на реакция и защита, оценка на риска. Участниците обсъдиха специфичните белези на риск за жертвите и семейството, както и начините за идентифициране и реакция. Една от темите беше свързана и със спецификите на работа с  деца, преживели насилие. В края на семинара, участниците споделиха, че е необходимо да се въведе в практиката механизъм за комуникация и взаимодействие между професионалистите от различни институции при работата по случаи на насилие.

На семинара участваха представители на Център за обществена подкрепа, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, здравен медиатор, Дом за деца, лишени от родителска грижа, звено “Майка и бебе”, както и отдел “Закрила на детето”, отдел “Хора с  увреждания и социални услуги”,  Детска педагогическа стая, Областна дирекция на МВР и Районна прокуратура, Враца.

Участниците се запознаха и с дейностите по проекта –  осигуряване на психологическа и юридическа подкрепа на жени и девойки, жертва на  насилие, включително домашно насилие,  чрез информиране, юридическо и психологическо консултиране и насочване.

Picture2

Настоящият продукт стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ

ЧЕСТИТ ДЕН НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК!

statue-5998_960_720

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

Бъдете живи и здрави, силни и вдъхновени! Нека вашето благородно дело достига до всички в нужда, за да могат да живеят свободни, защитени, сигурни и спокойни за бъдещето.

Екипът на ФИЦЕ-България

   

Обучение “Работа по случай в индивидуалната работа с деца и младежи”

picture 1

29 и 30 март, 2018 г. – обучителна зала на ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ, гр. София

 

Обучението ще допринесе за повишаване на вашите знания и умения за прилагане на метода Работа по случай в индивидуалната работа с деца и младежи с различна степен на уязвимост: настанени в резидентни услуги за деца и младежи, ползватели на подкрепящи и/или мобилни услуги в общността, с противоправно поведение и извършители на нарушения, в досег с правосъдната система-жертви и/или свидетели на престъпления, със специални образователни потребности и обучителни затруднения, с увреждания, мигранти, търсещи и получили международна закрила, ученици, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система.

За повече информация и записване:

 тел.: 02 950 17 10; факс: 02 950 17 11

Милена Анастасова, моб. тел.: 0878 808 742

e-mail: office@fice-bulgaria.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Честита Баба Марта, колеги и приятели!

Екипът на ФИЦЕ-България ви желае от сърце много здраве, усмивки, лично щастие и професионални успехи.Честит празник!Baba_Marta1