Безплатен он-лайн курс “Прилагането в практиката на Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца”

getting care right

На 19 февруари 2018 г. започва масов отворен он-лайн курс(МООК – MOOC – Massive Open Online Course) на тема  “Прилагането в практиката на Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца”. Курсът е създаден от международен екип от експерти в сферата на алтернативната грижа. Той е напълно безплатен и е достъпен он-лайн на английски, френски и испански език. Всеки, който проявява интерес, може да се запише, като използва линковете в брошурите(“Book now”/”Reservez maintenant”/”Reserve ahora”). Курсът ще се проведе за втори път, като първия път(през май 2017) в него взеха участие  5.112 професионалисти, работещи с деца от 172 държави.

Брошура на английски език

Брошура на френски език

Брошура на испански език

 

Удължен срок за кандидатстване в конкурс за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.”

Процедура за избор на участници в мобилност по проект

“U.P.G.R.A.D.E. – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”

Срокът за кандидатстване в конкурса за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.” е удължен!

Електронен формуляр – Срок за попълване: 20:00, 21.12.2017 г.

В рамките на проекта ще бъдат проведени две мобилности с цел участие в структурирани курсове в Австрия, предоставяни от партньорската организация “Терапевтични общности-Австрия”. В двете мобилности ще вземат участие общо 8 обучители за възрастни, които ще бъдат избрани измежду обучителите, работещи за Сдружението на граждански или трудов договор.

Процедурата за подбор ще бъде двуетапна:

Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация за участника и стандартизиран тест по английски език за определяне на нивото).

Към електронния формуляр участниците трябва да прикачат всички документи, доказващи техния опит, образование и ниво на владеене на английски език – дипломи, сертификати, CV в Европас формат  и т.н.

Втори етап – Събеседване с Комисията по подбор на английски и български език.

Минимални изисквания към кандидатите за преминаване към втори етап на процедурата:

 • Образование  в областта на хуманитарните науки – психология, социални дейности, педагогика;
 • Практически опит в работата с деца и младежи(в училища или социални услуги);
 • Практически опит като обучители на възрастни, работещи с деца и младежи, настанени в резидентни услуги;
 • Мотивация за участие и ангажираност с целите на проекта.
 • Ниво на владеене на английски език минимум B1 (доказано със сертификат/диплома и оценено чрез стандартизиран тест)
 • Да бъдат членове на ФИЦЕ-България към момента на кандидатстване.

 

КОЛЕДНИ РАБОТИЛНИЧКИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВЪВ ВРАЦА

КОЛЕДНИ РАБОТИЛНИЧКИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВЪВ ВРАЦА

На 29 ноември 2017 г. в гр. Враца, Центъра за правата на децата, управляван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България, се проведе първата коледна арт работилничка. Децата, които посещават центъра имаха възможността да общуват и по забавен начин да изработят сами коледна украса за дома си, заедно с домакините Цвети Иванова – психолог, Ивайло Миланов и Весела Алексиева, социални работници.

Втората работилничка се проведе на 7  декември. Децата се справиха чудесно и бяха щастливи да изработват заедно красиви и полезни вещи за Коледа. Всеки гост на Центъра си тръгна с подарък за вкъщи – прекрасен свещник, изработен от шишарки, цветна хартия, мъниста и гирлянди.

Предвиждаме да продължим провеждането на такива работилници, защото настроението беше неповторимо, както за децата, така и за екипа на Центъра.

Ето какво изработиха децата:

Picture1Picture2

Picture3Picture4

Коледни подаръци

25371230_10210402547355854_790322759_o

КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И 

ДОМА ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА В ГР. ВРАЦА

През ноември 2017 г. между СПСПД ФИЦЕ- България, фондация “Приятели 2006” и община Враца се подписа тристранно споразумение за сътрудничество за реализиране на инициативата “Коледни звездички”. Тя се провежда девета поредна година от колегите от “Приятели 2006”. На Коледа децата от двата Центъра за настаняване от семеен тип и Дома за деца “Христо Ботев” в гр. Враца също ще бъдат изненадани приятно с подаръци и то такива, каквито сами са пожелали.

На 13 декември 2017 г. г-н Ивайло Миланов от Центъра за правата на децата, гр. Враца  и г-жа  Юра Данчева от “Приятели 2006” се превърнаха в джуджетата на Дядо Коледа и купища подаръци полетяха към Враца!

Процедура за избор на участници в мобилност по проект “U.P.G.R.A.D.E.”

Picture1

jkvhj

Процедура за избор на участници в мобилност по проект

“U.P.G.R.A.D.E. – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”

ФИЦЕ-България обявява процедура за избор на участници в мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.”, съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК.

В рамките на проекта ще бъдат проведени две мобилности с цел участие в структурирани курсове в Австрия, предоставяни от партньорската организация “Терапевтични общности-Австрия”. В двете мобилности ще вземат участие общо 8 обучители за възрастни, които ще бъдат избрани измежду обучителите, работещи за Сдружението на граждански или трудов договор.

Ще бъдат проведени 2 структурирани курса с надграждащо и допълващо се съдържание по следните теми:

1. “Педагогика на травмата. Теория  и практика.” –  с продължителност 5 дни, през юни 2018 г.

2. “Методи и техники за обучение на възрастни, предоставящи услуги за деца и младежи, преживели различни травми” – с продължителност 5 дни, през август 2018 г.

Процедурата ще бъде двуетапна.

Първи етап – подбор по документи – попълване на електронен формуляр, съставен от 2 части(информация за участника и стандартизиран тест по английски език за определяне на нивото).

Към електронния формуляр участниците трябва да прикачат всички документи, доказващи техния опит, образование и ниво на владеене на английски език – дипломи, сертификати, CV в Европас формат  и т.н.

Минимални изисквания към кандидатите за преминаване към втори етап на процедурата:

 • Образование  в областта на хуманитарните науки – психология, социални дейности, педагогика;
 • Практически опит в работата с деца и младежи, настанени в резидентни услуги;
 • Практически опит като обучители на възрастни, работещи с деца и младежи, настанени в резидентни услуги;
 • Мотивация за участие и ангажираност с целите на проекта.
 • Ниво на владеене на английски език минимум B1 (доказано със сертификат/диплома и оценено чрез стандартизиран тест)
 • Да бъдат членове на ФИЦЕ-България към момента на кандидатстване.

Електронен формулярСрок за попълване: 18:00 часа, 17.12.2017 г.

След приключването на първи етап, имената на одобрените кандидати ще бъдат оповестени на уеб-сайта на Сдружението и ще бъдат поканени за участие във втори етап – интервю с Комисията по подбор. Интервюто ще се проведе в две части – на български и английски език.

След приключването на всички интервюта и оценяването на кандидатите, имената на избраните участници ще бъдат оповестени. С участниците ще бъдат сключени граждански договори. Те ще преминат специализиран курс по английски език в периода февруари – май 2018 г.

Проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”

Проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”

През февруари 2017г. ФИЦЕ-България кандидатства с проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”, по програма “Еразъм+” на ЕК, КД1 – Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни. След като проектът беше оценен високо от Националната агенция на Еразъм+ в България, Сдружението беше поканено да подпише договор за безвъзмездна помощ. Изпълнението на проекта започна през месец ноември 2017г.

Дейностите по проекта ще бъдат осъществени в рамките на 15 месеца. Партньор на ФИЦЕ-България е австрийската организация “Терапевтични общности-Австрия”.

Целта на проекта е повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, работещи в сферата на грижа за травмирани деца и младежи.
Подцели на проекта:
1.Повишаване на ключовите компетенции на обучителния персонал ФИЦЕ-България, с цел подобряване качеството на преподаването и ученето, така че то да отговори по-добре на потребностите на специалистите в социалната и образователната сфера.
2. Подобряване на чуждоезиковите компетентности на персонала на организацията.
3. Постигане на по-висока степен на интернационализация за ФИЦЕ-България, посредством повишаване на нейната  привлекателност и международно измерение като обучителна организация за възрастни.

В рамките на проекта ще бъдат проведени две мобилности с цел участие в структурирани курсове в Австрия, предоставяни от партньорската организация. В двете мобилности ще вземат участие общо 8 обучители за възрастни, които ще бъдат избрани с конкурс измежду обучителите, работещи за Сдружението на граждански или трудов договор.

Ще бъдат проведени 2 структурирани курса с надграждащо и допълващо се съдържание по следните теми:

1. “Педагогика на травмата. Теория  и практика.”

2. “Методи и техники за обучение на възрастни, предоставящи услуги за деца и младежи, преживели различни травми”

Конкурсът за подбор на участници ще бъде оповестен на уеб-сайта на Сдружението.

jkvhjPicture1

Обучение “Работа по случай”

На 5 и 6  Юни, 2017 г.във СПСПД “ФИЦЕ-България” се проведе обучение

“РАБОТА ПО СЛУЧАЙ В ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”

Целта на обучението бе придобиването на основни знания и умения за прилагане на метода Работа по случай в индивидуалната работа с деца и младежи с различна степен на уязвимост: настанени в резидентни услуги за деца и младежи, ползватели на подкрепящи и/или мобилни услуги в общността, с противоправно поведение и извършители на нарушения, в досег с правосъдната система-жертви и/или свидетели на престъпления, със специални образователни потребности и обучителни затруднения, с увреждания, мигранти, търсещи и получили международна закрила, ученици отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система.

Обучението представи основните етапи на процеса: оценка на случая, извеждане на приоритети, извеждане на цели, планиране на работата, реализиране на плана. Постави се акцент върху участието на децата и семействата в процеса и работата в мрежа – координация и сътрудничество между заинтересованите страни.

Обучението имаше и практическа насоченост и даде възможност за групова работа, ролеви  игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации и срещи по планиране, изготвяне на оценка и индивидуален план за работа с детето, работа с информацията и документирането на процеса.

В обучението взеха участие представители от различни социални услуги за деца и семейства в риск от столицата и страната.

ОБЯВЛЕНИЕ

jkvhj

Управителния съвет на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България  кани своите членове на Общо събрание.

Общото събрание ще се проведе на 31 май 2017 година от 10,00 часа в Заседателната зала на офиса на сдружението, гр. София, ул. Шести септември 33, ет. 6  се свиква на основание чл. 22, ал.1 от Устава на Сдружението и на основание Протокол № 113 / 03.04.2017 г. от заседание на УС на СПСПД ФИЦЕ –  България.

Дневният ред на Общото събрание е следният:

 1. Приемане на отчетен доклад за 2016 г.
 2. Доклад на Контролния съвет.
 3. Предложение за промяна броя на членовете на Управителния съвет на СПСПД ФИЦЕ-България;
 4. Предложение за промяна на Устава на Сдружението;
 5. Разни.

Моля, за Вашето потвърждение до 29 май 2016 г. на e-mail: office@fice-bulgaria.org или на тел. 02/950 17 10.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден от 11,00 часа при същите дневен ред и място на провеждане.

 

С уважение,

Дашенка Кралева

 

Председател на УС

на СПСПД ФИЦЕ – България

ФИЦЕ Интернационал проведе Федеративен съвет, конфернция и професионален обмен в Кения 

ФИЦЕ Интернационал проведе Федеративен съвет, конфернция и професионален обмен в Кения 

 В периода 26 март – 2 април ФИЦЕ Интернационал проведе Феративен Съвет, конференция, професионален обмен и учебни посещения в Кения. Събитията бяха организирани съвместно от ФИЦЕ-Кения, ФИЦЕ Интернационал и ФИЦЕ-Австрия. На 26 и 27 март професионалисти от националните секции на ФИЦЕ в Австрия, Холандия, Сърбия, България, Хърватия, Австралия, както и представител на партньорската организация РЕЛАФ(Латиноамериканска мрежа за приемна грижа и услуги в общността за деца и младежи) от Аржентина, участваха в професионален обмен в различни местни организации за социална работа, където имаха възможността да проследят ежедневния начин на работа в тях и дейностите им. Всеки от тях прекара една вечер в семейството на свой колега от Кения, което позволи да се потопят напълно в атмосферата на тази прекрасна страна, да добият представа за живота на кенийското семейство и общност. Посрещането беше изключително топло, приятелско и изпълнено с моменти на взаимно опознаване, разбиране и културен обмен.

17632313_10154695463829735_3571552670135153025_o

28 март беше определен за среща на Федеративния съвет на ФИЦЕ Интернационал. Участваха представители на ФИЦЕ от Австрия, Холандия, Сърбия, България, Австралия, Южна Африка, Испания, Замбия, Шотландия. Присъстваха представители на организации кандидат-членове от Хърватия и Бангладеш, които бяха приети за асоциирани членове, както и ФИЦЕ Дания и SOS Детски селища, които не успяха да вземат участие в срещата. Федеративният съвет започна с кратко възпоменание на Карол Кели, дългогодишен представител на ФИЦЕ-САЩ и уважаван колега и приятел, която почина малко преди събитията в Кения. Всички присъстващи споделиха спомени и общи преживявания с нея през годините на участието й като делегат на ФИЦЕ-САЩ във Федеративния съвет на ФИЦЕ Интернационал.

17636797_272444276512633_9098021030700519587_o

 

На 29 март се проведе конференция на тема “Грижата за деца и младежи в развиващия се свят – глобални  аспекти”. Изтъкнати експерти от Африка, Европа, Азия, Латинска Америка и Австралия представиха различни гледни точки по темата, свързани със специфичната проблематика в техния регион. Всеки от панелите предизвика разпалени професионални дискусии. След приключването на конференцията всички участници се насладиха на традиционна храна, музика и танци по време на “Културната вечер”. Тя спомогна за пълното потапяне в атмосферата и традициите на Кения. След дългия и уморителен ден всички участници с удоволствие се включиха в това тържество на африканската култура. Програмата беше допълнена от кратка и забавна театрална постановка, подговена от група талантливи младежи. Използвайки комедийни похвати, те представиха сериозен проблем, пред който са изправени професионалистите в Кения, а именно – ранните бременности.

Picture100

През следващия ден прогрмата продължи с посещения в местни институции и организации, които предоставят социални услуги за деца в риск.

След това, участниците имаха възможността да се включат в посещение на една от най-известните забележителности на Кисуму – “Кит Микаи”.

Picture10000012

Следващите два дни бяха истинско приключение за участниците – сафари в Националния резерват “Масай Мара”. Делегатите на различни национални секции имаха възможност да видят различни животински видове в естествената им среда.  За пълното потапяне на участниците в духа на Кения допринесе срещата с племето масаи, тяхното топло посрещане и разказите за начина им на живот, който и до ден днешен следва традициите на предците им.

17629675_10207075868854350_9014113361476905403_n

Несъмнено това беше едно необикновено преживяване и от професионална, и от културна гледна точка.

ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЩЕ РАЗКРИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В ГРАД ВРАЦА

thr;jhutijigerz

Центърът за правата на децата в община Враца се разкрива с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, финансиран от Фондация Велукс. Основна цел на проекта е изграждане на Центрове за правата на децата в страната, а специфичните цели са развиване и прилагане на модели на услуги за деца в конфликт или контакт със закона и промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона. Проектът ще е с продължителност 36 месеца и стартира на 1 март 2017 г. В община Враца дейностите ще се управляват и реализират от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България – българска неправителствена организация, създадена през 2001 г., част от ФИЦЕ Интернационал – Международна федерация на възпитателните общности. Сдружението работи за повишаването на качеството на грижата за децата в риск в България и защитата на техните права.

В началото на м. март 2017 г. се подписа Споразумение за сътрудничество между община Враца и СПСПД ФИЦЕ-България. Общината предостави за безвъзмездно ползване в рамките на двугодишния проект помещение на ул. “Поп Андрей – Зорница” №4. Предстои ремонт и оборудване, като се предвижда услугата да заработи с клиенти в началото на м. април 2017 г. В Центъра ще бъдат назначени двама социални работници, които ще бъдат обучени за работа с деца в конфликт и контакт със закона.

Детски център за правата на детето, гр. Враца ще представлява интегрирана социална услуга в общността за деца и техните семейства. Основните дейности, които ще изпълнява екипа на центъра са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители с цел да се гарантира спазването на правата им. В рамките на услугата ще се предоставят консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Основен акцент е поставен върху работата с деца, които са в контакт със закона – жертви на престъпления и/или извършители на противообществени прояви.