Кръгла маса по проект „Равни възможности за децата на Враца”

                                                                                                                     

Кръгла маса по проект „Равни възможности за децата на Враца”

 

На 12 декември 2018 г. в гр. Враца се проведе заключителна Кръгла маса под надслова „Равни възможности за децата на Враца”. Събитието се организира в рамките на едноименния проект на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България в партньорство с Община Враца. Проектът е финансиран от фондация “Международен женски клуб – София” и е с продължителност осем месеца.

Участваха представители на всички участници в проекта, както и гости от Регионалното управление на образованието, гр. Враца и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, Враца.

 

Приветствие към гостите отправи г-жа Петя Долапчиева, зам.-кмет на Община Враца, която подчерта необходимостта от въвеждането на иновативни подходи в практиката и постоянното повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Г-жа Кралева, Председател на СПДПД ФИЦЕ-България, представи резултатите по проекта:

18 обучени професионалисти от детските градини „Брезичка”, „Звънче” и „Слънце” и от училищата „Иванчо Младенов”, „Отец Паисий”, „Васил Левски”, „Христо Ботев”, с. Баница и „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Девене;
64 деца, с които се работи по методиката РЕМЕЛКА.

 

Кръглата маса продължи с представянето на добри практики от самите участници. Първият презентатор беше г-жа Мая Тодорова, учител в ОУ „Христо Ботев”, с. Търнава, която сама е разработила инстурменти за обучение на деца по геометрия, български език и история. Г-жа Румяна Пантелеева представи презентация за дългогодишната успешна практика в ДГ „Брезичка” за интегрирането на деца със специални образователни потребности.

В последвалата дискусия участниците споделиха лични впечатления от работата с методиката, като всички изказаха задоволство от постигнатите резултати и напредъка при децата, с които работят.

 

 

На гости в Часа на класа в ОУ “Иванчо Младенов”

На 6 декември 2018 г. специалистите от Център за правата на децата – Враца, Весела Алексиева и Цветана Иванова гостуваха в Часа на класа в ОУ “Иванчо Младенов”. Децата от два класа научиха чрез игри какво е да си различен и как се чувстват различните, когато са отхвърлени. Научиха също как да се справят като екип и да използват уменията на всеки, за да успеят заедно. Благодарим ви, деца!

* Център за правата на децата е интегрирана социална услуга в общността за деца и техните семейства, предоставяна от ФИЦЕ-България в град Враца, с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, финансиран от Фондация Велукс. В рамките на услугата се предоставят консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Основен акцент е поставен върху работата с деца, които са в контакт със закона – жертви на престъпления и/или извършители на противообществени прояви

Трета международна среща на екипа по проект “CYCLES”

Трета международна среща на екипа по проект “CYCLES” се проведе в Париж на 3 и 4 декември. Членовете на екипа работиха усърдно върху обучителните материали за повишаване на финансовата грамотност и предприемаческите умения на професионалистите, работещи с деца и младежи, на които предстои напускане на социални услуги.
Ако все още не сте харесали Фейсбук страницата на проект “Cycles“, можете да го направите сега, за да получавате информация и новини за проекта.
Уеб-сайт на проекта: http://cycles.fh-joanneum.at/

Гости в Центъра за правата на децата, гр. Враца

На 5 декември 2018 г. в Център за правата на децата-Враца бяха на гости над 40 деца и техните учители от Румъния, Турция, Испания, Литва и България. Посещението беше организирано по проект “Бъди приятел, а не насилник” на СУ “Иван Вазов”, гр. Мездра по програма Еразъм +. Децата се запознаха със съдбата на едно анонимно момче, което е станало обект на правораздавателната система у нас. Така успяха да извървят с него пътя от полицейското управление, през разпитите и експертизите до изтърпяването на наложеното му наказание. В края всяко дете написа лично послание към момчето на своя език. Ето и някои от тях: “Бъди силен, всичко ще се подреди!”, “Дръж се, има кой да те подкрепи!”, “Внимавай на кого се доверяваш.”, “Спазвай правилата и ще ти е по-лесно.”
Благодарим на децата и на организаторите! За екипа на Центъра беше наистина прекрасно преживяване!

* Център за правата на децата е интегрирана социална услуга в общността за деца и техните семейства, предоставяна от ФИЦЕ-България в град Враца, с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, финансиран от Фондация Велукс. В рамките на услугата се предоставят консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Основен акцент е поставен върху работата с деца, които са в контакт със закона – жертви на престъпления и/или извършители на противообществени прояви

Покана за обучение: „Работа със загуба и понятието за траур в социалната сфера“ – 12 и 13 декември 2018г., гр. София

Покана за обучение:

„Работа със загуба и понятието за траур в социалната сфера“ 

12 и 13 декември 2018г., гр. София

Загубата и скръбта са неизменна част от човешкия живот. Скръбта е естествената реакция към загубата с цялата съвкупност от проявленията си на физическо, емоционално, когнитивно, поведенческо и духовно ниво. Уъркшопът ще хвърли светлина върху новите тенденции в разбирането ни за загубата и скръбта, базирайки се на изследванията на редица професионалисти, между които Кенет Дока – водещ експерт в психотерапевтичната работа със скръбта. Разглеждането на процеса на тъгуване като предвидим път от различни етапи, водещи до „възстановяване“ се надгражда с идеята, че връзката със „загубеното“ се променя, но не се прекъсва и това е здравословно за човешката психика. За професионалистите, работещи с деца и родители в социалната сфера, е изключително важно да умеят да разпознават скръбта във всичките ѝ проявления, не просто като реакция към смъртта, а като реакция спрямо всяка значима загуба. Обучението цели да създаде умения за оценяване на индивидуалния стил на скърбене, с които да помагат на клиентите си да осъзнават и да се справят със загубите в живота си.

 

Обучението е предназначено за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги -Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социалнарехабилитация и интеграция, както и за специалисти в резиднетни услуги за деца. Полезно е и за учители, педагогически съветници, училищни психолози и класни ръководители.

Водещи: Елена Кръстева и Доротея Панова – фамилни психотерапевти. Г-жа Кръстева и г-жа Панова са системни фамилни психотерапевти, дългогодишни преподаватели към Тренинг института по фамилна терапия на ПИСЕЛ. Oснователи на Център по Емоционалнo Фокусирана Терапия. Имат дългогодишна практика в индивидуална, семейна и терапия за двойки.

Цена: За един участник от организация – 140,00 лв; За трима и повече участници от една организация – 120,00 лв.

Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник , кафе-паузи и издаване на сертификат за участие

Записване – С попълнена регистрационна форма , изпратена на office@fice-bulgaria.org

Празник “Всички деца имат равни права”

Празник “Всички деца имат равни права”

Във връзка с отбелязването на 20 ноември – Световен ден на детето и годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето от Общото събрание на ООН, в Центъра за правата на децата, се проведе празник под надслова “Всички деца имат равни права!”

В Центъра гостуваха децата от Дома за деца, лишени от родителска грижа “Асен Златаров” – Враца и майките от звено “Майка и бебе”.

Инициативата е съвместна между Община Враца и Центъра за правата на децата към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България.

Всяко дете получи Конвенцията за правата на дететео в адаптиран вариант, така че текстът да е разбираем и приет от тях. Втората част от програмата беше под формата на арт – ателие, като децата сами оцветиха керамични фигурки, които да красят стаите им. Докато рисуваха, те споделиха своето мнение, задаваха въпроси и се забавляваха.

 

“Педагогика на травмата – педагогически и психологически аспекти на травмата и отражението й в поведението на деца и младежи. Техники за работа. ”

Покана за обучение:

“Педагогика на травмата – педагогически и психологически аспекти на травмата и отражението й в поведението на деца и младежи. Техники за работа. ”

6 и 7 ноември 2018 г., гр. София

                                                      

Децата и младежите, преживели травмиращи събития представляват предизвикателство за професионалистите, работещи в образователните и педагогически институции. В работата по случаите на някои от тези младежи конвенционалната педагогическа практика се оказва безсилна.

Травматичните събития в детството оказват влияние върху привързаността на детето. Резултатът от тях са проблеми в развитието, обучителни затруднения и проблеми с общуването и взаимоотношенията с другите. Често се наблюдават проблеми в контролирането и разграничаването на различни емоционални състояния, в следствие на преживян стрес. Тези сложни био-психо-социални нарушения изискват специфични терапевтични интервенции на различни нива и в разнообразен контекст. Сигурността в ежедневния живот, развитието на умения за самоконтрол, подкрепата за развитието на привързаност чрез изграждането на сигурни връзки и в семеен, и в професионален контекст, са от ключово значение за психотерапията за деца, преживели травма. Всички те изискват диференциран и добре координиран подход в психотерапевтичната и педагогическа работа с деца, преживели травматични събития.

Обучител – Херман Радлер:

Психотерапевт, завършил университета “Зигмунд Фройд” във Виена. Специализира “Психотерапия в работата с деца и младежи, преживели травма” в Института по психотравматология в Хамбург. Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи и в управлението на различни социални услуги.

От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена (University of Applied Science FH Campus Wien).

Президент на ФИЦЕ Интернационал(за периода август 2016 – юни 2018), ФИЦЕ-Австрия и вице-президент на ФИЦЕ-Европа.

През 2016 г. съвместно с ФИЦЕ-България основава дружеството “Терапевтични общности-България”

Цени: Ранна регистрация – до 20 октомври – 160 лв. на участник

  • Късна регистрация – от 20 октомври до 5 ноември – 200 лв.
  • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България, сключилите договори за супервизии и обучения, както и при повече от трима участници от организация, записани до 20.10.2018 – 140 лв. на участник. Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

 

 • Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник , кафе-паузи и издаване на сертификат за участие

Осигурен е превод на български език.

Можем да съдействаме за запазване на нощувки при желание от ваша страна.

За контакти:Весела Алексиева, 0878 808 741/02 950 17 10

Принципи на психо-социалната работа с младежи, които употребяват психоактивни вещества. Иновативни подходи и методи

ПОКАНА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

“Принципи на психо-социалната работа с младежи, които употребяват психоактивни вещества. Иновативни подходи и методи”

25 и 26 октомври 2018 г.

Място на провеждане: Център за правата на децата, гр. Враца

                                                             

Водещ на обучението е г-жа Валентина Маринова, доктор по педагогика и магистър по психология, СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала е в областта на системната фамилна и арт терапия и е обучена за работа в терапевтични общности за зависими в КАТЕА, Гърция. Автор на публикации в сферата на психичното здраве и превенцията, социалното, обществено и семейно здраве. Обучител с дългогодишен опит и специфичен подход към преподаването на практически техники за работа с деца, младежи в риск и техните семейства.

Обучението ще се проведе в гр. Враца на 25 и 26 октомври 2018 г., в Центъра за правата на децата на ул.”Поп Андрей-Зорница” №4 /срещу Езиковата гимназия „Йоан Екзарх”/.

Участниците ще получат систематизирана информация по следните теми:

 • Превенция на употребата на ПАВ – европейският  опит, практики от България;
 • Видове вещества и признаци за тяхната употреба;
 • Различни подходи при деца и младежи, които употребяват ПАВ;
 • Спецификата при работа с млади хора и деца, спрямо работата с възрастни употребяващи ПАВ;
 • Връзката между семейна структура и употреба на психоактивни вещества при деца и младежи.

Обучението е подходящо за широк кръг професионалисти, работещи с деца и младежи – психолози, социални работници, възпитатели, учители, педагогически съветници и др. Повече информация за съдържанието на обучението можете да намерите в Програмата.

Условия за участие:

Цена за индивидуален участник – 140 лв.

При участие на повече от 3-ма представители от организация, училище, социална услуга – 110 лв.

 

Записване:

С попълнена и изпратена Регистрационна форма на: office@fice-bulgaria.org

РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ПОКАНА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ  УМЕНИЯ  НА  ДЕЦА  С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

МЯСТО: гр. София

Зала на ФИЦЕ-България

Ул. „Шести септември”№33

Дати: 18 и 19 октомври 2018 г

                                                             

 

Съдържание:

РЕМЕЛКА  е методика за обучение на деца по смятане и социална компетентност, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. След попълване на тест става ясно къде детето греши и му се предоставя съответната програма, даваща знания за коригиране точно на конкретните грешки. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването  на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. И така стъпка по стъпка в една цяла система, превеждаща света за детето в прости, ясни и свързани с живота примери.

Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за индивидуална и групова работа с материалите по РЕМЕЛКА, ролеви  игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации в индивидуалната работа с децата.

Целта на обучителния модул е да даде знания и умения на професионалисти  и родители за работа с РЕМЕЛКА за постигане на по-добри резултати в обучението и индивидуалното развитие на деца с интелектуални и/или обучителни затруднения. Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца, родители.

Материали:

Участниците ще получат:

– тестове и указания за тяхното попълване;

– софтуерен продукт Ремелка – диск с електронни задачи – безплатен;

– учебни видеофилми “Социални умения” – безплатни;

– материали – комплекти Ремелка (книги за копиране), над 2000 страници, формат  А4 – цена 120 лв.

 

Практическата насоченост и по-доброто разбиране на темите ще бъдат обезпечени чрез визуализационни материали (презентации, филми, клипове) и работни материали по време на обучението (handouts) – казуси, упражнения, допълнителна информация за работа в група, както и работа върху конкретни случаи.

 

Възможности за обучение:

Обучителен пакет  

Включва: кафе-паузи; техническо оборудване и зала; хонорар лектор; тренингови материали; сертификат.

 • Участие в обучението: 100 лв. на участник;
 • Комплект книги Ремелка (2000 стр.) – 130 лв.Организациите могат да включат в обучението повече от един участник, се нуждаят от  минимум един комплект книги Ремелка.

Организациите могат да включат в обучението повече от един участник, се нуждаят от  минимум един комплект книги Ремелка.

 

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път с приложено копие на платежното нареждане (по електронна поща).

 

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца /СПСПД/ ФИЦЕ–България е българска неправителствена организация, създадена през 2001 г. ФИЦЕ-България подкрепя професионалисти, оргaнизации и институции да работят активно за подобряване качеството на живот на децата в България. ФИЦЕ-България има 53 членове: 21 физически лица (педагози, психолози, социални работници) и 32 юридически лица (домове за деца, резидентни услуги, ресурсни центрове, неправителствени организации).

ФИЦЕ-България е член на Международната федерация на възпитателните общности ФИЦЕ – Интернационал, в която членуват 40 страни. Чрез тази мрежа се представят практики и се обменя опит относно работата с рискови групи: деца, отглеждани в извънсемейна среда, деца с увреждания и деца-бежанци. Сдружението разполага с възможности да черпи и популяризира опит в България, Европа и света. Към ФИЦЕ–България функционира Център за професионално обучение, лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение.  Центърът извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация. Дейността на центъра е насочена към провеждане на обучения и супервизии за професионалисти, консултации, изследвания и анализи.

Организацията е обучила до момента над 3000 професионалисти, работещи с деца. Основните бенефициенти от работата на ФИЦЕ-България са децата и младежите в България, особено тези в неравностойно положение, без семейна среда и с нарушени права; техните родители и семейства; професионалистите, работещи в системата за социални услуги за деца и семейства; държавните институции и местните власти, създаващи и реализиращи политиките за деца.

Участието в обучението  носи на участника 1 квалификационен кредит. Редът за признаването на  кредитите можете да намерите на следния линк: http://www.teacher.bg/Article/Details/66533.

 

СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ: office@fice-bulgaria.org; тел.: 02 950 17 10

За контакти: Весела Алексиева – моб. 0878 808 741