ФИЦЕ-България проведе кръгла маса под надслов “Равни възможности за децата на Ихтиман”

На 4 декември 2019 г. ФИЦЕ-България проведе кръгла маса под надслов “Равни възможности за децата на Ихтиман” в ОУ “Христо Ботев”, гр. Ихтиман. Кръглата маса се проведе в рамките на проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”, осъществяван в партньорство с Община Ихтиман и благодарение на финансовата подкрепа на  Международен женски клуб-София.

Кръглата маса беше открита от г-жа Магдалена Николова Цветанова, помощник директор по учебната дейност в ОУ “Христо Ботев”, която изказа поздравленията и признателността на училището към ФИЦЕ-България за възможността професионалистите от Ихтиман да повишат своите знания, умения и квалификация, чрез участие в проекта и обученията по методиката “Ремелка”.

Беше прочетен поздравителен адрес от г-жа Даниела Митева, заместник-кмет на Община Ихтиман. В него тя изказа благодарността си към ФИЦЕ-България за дейностите, реализирани в подкрепа на педагогическите специалисти, работещи с деца със специални образователни потребности (СОП) и обучителни затруднения.

Г-жа Кралева, председател на СПСПД ФИЦЕ-България и ръководител на проекта направи кратко въведение, като разказа за проекта, целите му и постигнатите резултати.

Кръглата маса продължи с дискусия и споделяне на опита на участниците с използването на “Ремелка” в работата с деца със СОП и обучителни затруднения.

Десислава Гъдева, психолог в ОУ “Христо Ботев”, гр. Ихтиман, сподели за напредъка постигнат по случая на едно от децата, с които работи от дълго време,  благодарение на съвместната работа на целия екип и използването на методиката “Ремелка”.  Тя наблегна на важността на добрата мултидисциплинарна работа и ангажираността на всички професионалисти.

Други участници споделиха и впечатленията на децата от работата с “Ремелка”. И въпреки че всеки случай е различен и всяко дете учи по свой начин, общото е, че всички много харесват работните листи “Ремелка”, забавляват се докато учат и винаги искат още! С Ремелка неусетно научават нови неща, напредват в математиката и развиват своите социални умения.

След дискусионната част г-жа Катерина Иванова, координатор на проекти във ФИЦЕ-България и технически асистент на ФИЦЕ Интернационал, представи проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца”. Присъстващите професионалисти приеха възможността за обучения по финансова грамотност и предприемачество с голям интерес, споделяйки, че биха им били много полезни, за да могат в последствие да предават тези важни житейски знания и умения на децата и младежите, с които работят.

 

 

Отличителен знак “АЗ ГАРАНТИРАМ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” присъден на ФИЦЕ-България

През 2019 г., за втори път Държавната агенция за закрила на детето връчва отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Наградата е ежегодна и тази година бе връчена на специална церемония в деня на 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на децата (20.11.2019 г.).

Отличителният знак се връчва на институции и организации, работещи в сферата на грижата за деца и младежи и такива, създаващи условия за спазване на правата на децата и за тяхното пълноценно развитие. Наградата се връчва в следните категории:  Устойчиво развитие, Успешна промяна, Значима иновация, Значимо партньорство.

За първи път през 2019 г. се присъждат награди в категорията Значимо партньорство. Именно в нея бяха наградени ФИЦЕ-България и Комплекса за социални услуги в гр. Роман за тяхното дългогодишно сътрудничество, което има благотворно влияние и върху двете организации. ФИЦЕ-България получи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство” в категорията “Значимо партньорство”, а КСУДС Роман – специална награда в категорията “Устойчиво развитие”.

За повече от петнадесет години от началото на това партньорство специалистите от КСУДС Роман са преминали десетки обучения за повишаване на професионалната квалификация. Те продължават регулярно да се обучават по актуални теми, а постоянният процес на супервизиране спомага за тяхната висока мотивация и ги предпазва от синдрома на професионално прегаряне.

В рамките на международни проекти, като “Be the change” и “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца”, ФИЦЕ-България осигурява подготовка за самостоятелен живот на младежите, настанени в Преходното жилище, част от Комплекса за социални услуги. По този начин, след напускане на социалната услуга, те ще притежават практически житейски умения за справяне в новите за тях условия.

От своя страна КСУДС Роман се явява своеобразна “професионална лаборатория”, в която се прилагат и апробират добри практики, разработени или адаптирани от ФИЦЕ-България, някои от които привнесени от партньорски организации от цял свят, част от Международната федерация на възпитателните общности – ФИЦЕ Интернационал.

ФИЦЕ-България и КСУДС Роман ще продължават да работят в тясно сътрудничество и занапред, а най-големите ползи от това партньорство са потребителите на социалните услуги. Професионалните практики и грижата за тях не спират да се развиват и актуализират в съответствие с най-високите утвърдени стандарти за качество и добри практики. Гордеем се да заявим, че заедно гарантираме щастливо детство за децата на КСУДС Роман!

 

 

Финална конференция по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”

На 18.09.2019 г. във Виена се проведе финална конференция по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”. В конференцията взеха участие представители на партньорските организации, участващи в проекта,  на Община Виена,  на няколко университета във Виена, на финансови институции, на социални услуги за деца и младежи, на младежки организации.
Конференцията започна с представяне на проекта, целите му, дейностите и постигнатите резултати. Ръководителят на проекта Герхард Лехнер представи интелектуалните продукти, разработени за периода от 2 години: Анализа на потребностите от обучение по финансова грамотност на работещите с деца и младежи, картата на уменията, учебния план по финансова грамотност и предприемачески умения, обучителните модули, наръчника за реализиране на обучение по финансова грамотност и предприемачески умения и промоционалното видео.
Последваха две информативни и любопитни презентации от външни експерти: Мартин Таборски, Ръководител на отдел “Финансово образование” в Австрийската национална банка и Гюнтер Бенишек, Изпълнителен директор на Втора спестовна каса.
Следобед всеки от партньорите по проекта подготви и представи 2 постера – информация за един от модулите в обучението и за това как е протекло обучението в съответната партньорска държава.
Програмата завърши с дискусионен панел, в който участваха експерти от проекта и от партньорски организации. Те обсъдиха модулите и практическата им реализация, полезността на обучението, както и нови развития за младежите, напускащи социални услуги от резидентен тип.