Проект “Работилница за родители – да пораснем заедно”

a39f0030e447ca4087749b0dfa5dc4e8-By Docs88.COM

Проект “Работилница за родители – Да пораснем заедно”, финансиран от Уницеф България е продължение на дейността на ФИЦЕ–България по експертна подкрепа и адаптиране на ръководство за водещи на работилниците, която се реализира през 2012 г. Основната цел на настоящия проект е: повишаване на компетентностите на родителите на деца от 0-4 години за изпълнение на родителските отговорности, предоставяне на  възможност за обмяна на информация, знания, умения и подкрепа. Основните дейности, ангажимент на експертите на ФИЦЕ, са консултиране на процеса на подбор на водещи на работилници в страната; подготовка и провеждане на обучение за обучители; провеждане на работилници за родители в гр. София; интервизия и супервизия на екипите, водещи на работилници; разработване на допълнителни теми към ръководството на работилниците; подготовка и провеждане на работна среща на екипите от страната.

Осъществен e подбор на 30 водещи на работилници, преминали през обучение, които работят с родители в 22 населени места в България. Екипите се подкрепят от експерти на ФИЦЕ чрез консултиране, супервизия и интервизия. През месец февруари 2014 г. ще се проведе допълнително обучение за водещи, а през месец март 2014 г. – среща на всички водещи на работилници за споделяне на опит, трудности и предизвикателства.