ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

 1. Проект “Аз мога – дай ми шанс!”
 2. Проект „Децата – автори на своя живот в общността“ (2012 – 2014)
 3. Проект „ПРАЙД 2“ (2012 – 2013)
 4. Проект „ПРАЙД“ (2011 – 2012)
 5. Проект „Професионална подкрепа“ (2012)
 6. Проект „Подкрепа за адаптация и бъдеще“ (2012)
 7. Проект „Социалната информатика в системата за грижа за деца и младежи“
 8. Проект „Детство за всички“ на ДАЗД
 9. Проект “Работилница за родители – да пораснем заедно”
 10. Проект „Заедно срещу насилието“
 11. Проект “Професионален обмен”
 12. Проект “Нови знания за подкрепа”
 13. Проект “Сигурност и подкрепа за децата”
 14. Проект „Нови перспективи“
 15. Проект „НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ II”
 16. Проект “Отключване правата на децата: Укрепване капацитета на професионалистите от Европейския съюз за гарантиране правата на уязвимите деца”
 17. Проект “Равен шанс”
 18. Център за правата на децата – гр.Враца
 19. Проект “U.P.G.R.A.D.E. – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”
 20. Проект “CYCLES – Child and Youth Caretakers Financial Literacy and Entrepreneurship Skills”
 21. Проект “Имаш право да живееш без насилие“ 
 22. Проект “Равни възможности за децата във Враца”
 23. Проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”