Проект „Аз мога – дай ми шанс!”

daj_mi_shans

Водеща организация: СПСПД ФИЦЕ-България

Партньори: ОУ “20-и април”, гр. Панагюрище, 6 ОУ “Любен Каравелов”, гр. Пазарджик, 7 ОУ “Христо Ботев”, гр. Пазарджик, ОУ “Христо Ботев”, с. Юнаците, общ. Пазарджик, ОУ “Васил Априлов”, с. Синитево, общ. Пазарджик, СОУ “Методий Драгинов”, с. Драгиново, общ. Велинград. С подкрепата на Ресурсен център, гр. Пазарджик.

Проектът обхваща 62 деца, 20 родители и 40 учители.

Основната цел на проекта е да подкрепи процеса на интеграция на деца със СОП чрез: Развитие и прилагане на специализирана учебна програма по математика за деца със СОП; Повишаване на професионалната компетентност на учителите за работа с деца със СОП; Създаване на мрежа от родители на деца със СОП чрез изграждане на подкрепяща среда за обмяна на опит и информация; Промяна на нагласите на обществото към интеграцията и възможностите на децата със СОП чрез повишаване информираността и анагажираността на местната общественост.

Проектът предвижда да бъде доразвита холандската обучителна програма по математика Ремелка. Голяма част от нея – математическите програми и една програма по социална компетентност, са вече адаптирани, развити и приложени през последните 4 години от експертен екип на ФИЦЕ-България (по проект “Равен шанс – обмен на знания за интеграция на деца със СОП”, финансиран по програма МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия).

По проект “Аз мога – дай ми шанс” ще бъдат преведени и адаптирани останалите 2 части по социална компетентност и ръководство за учителя към тях, като по този начин Ремелка ще бъде завършена като цялостна програма, към която ще бъде създаден и софтуер. по този начин учителите от масовите училища ще разполагат с методика, базирана на интерактивен и индивидуален подход, ориентиран към проблемите на всяко дете, а ефективността на работата на екипа начален – ресурсен учител във всеки конкретен случай ще бъде подобрена.

Основни проектни дейности:

  • Разработване и адаптиране на програми по социална компетентност и ръководство за учителя към тях;
  • Разработване и издаване на специализиран софтуер по програмата Ремелка;
  • Организиране и провеждане на обучение, консултиране и супервизия за прилагане на математическите програми Ремелка и социална компетентност;
  • Създаване на групи за подкрепа на родители на деца със СОП;
  • Обучение по Програма за учители и специалисти за работа с родители на деца със СОП;
  • Провеждане на информационна кампания и издаване на информационни материали, свързани с процеса на интеграция на деца със СОП;
  • Организиране и провеждане на публични събития и разпространение на информация за популяризиране на проекта.

Бюджет на проекта: 300 184,50 лева

Проектът се финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.