Проект „ПРАЙД 2“ (2012 – 2013)

Проектът бе продължение на проект „ПРАЙД“. Финансира се от Фондация „Старият бук в България” и бе в партньорство с ФИЦЕ-Сърбия, от октомври 2012 до ноември 2013. В рамките на дейностите бяха обучени първите за България 5 мастър обучители по Програма ПРАЙД за обучение и подкрепа на семейства – приемни, осиновители и близки родственици – за приемане и отглеждане на деца в риск. Бе разработен модул “Приемна грижа за деца с увреждания” и обучение на 26 обучители по програмата, представители на центрове за обществена подкрепа и неправителствени организации, доставчици на услуги по приемна грижа и осиновяване. 77 приемни и осиновителски семейства са преминали през обучение по програма ПРАЙД. На 26 септември 2013 г. бе официалното приключване на проекта и церемонията по връчване на сертификати на конференцията „Пътища към включване“.