РЕМЕЛКА

Какво е РЕМЕЛКА?


 

Разбери повече за чудния свят на РЕМЕЛКА!

РЕМЕЛКА е методика за работа с деца, които срещат затруднения при усвояването на учебният материал по математика. Това е много практична методика, създадена в Холандия.

РЕМЕЛКА е методика, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. Заниманията с РЕМЕЛКА прави усвояването на задачите по математиката стане по лесен и забавен за децата начин.

В центъра на РЕМЕЛКА стои детето. РЕМЕЛКА се съобразява с нивото и темпото на развитие и предлага такива стъпки, които да са адекватни за детето и за неговото ниво. И думичката стъпка, тук е ключова. Обичайно стъпките, които едно дете трябва да направи за да усвои материалът по математика са големи. Детето учи първо цифрите, след това – събира и изважда, после- умножава и дели и т.н. За много деца правенето на тези стъпки представлява трудност и е свързано с някакъв проблем. Затова при РЕМЕЛКА стъпките са малки. Детето изучава цифрите бавно, периодично и последователно – първо се запознава с цифрата, след това я търси сред други цифри, букви, символи, след това я пише във въздуха, след това я „прави” с различни материали и т.н. Всичко е просто, с много повторения. Никой не бърза – детето получава толкова време, за да се справи с определената задача, колкото му е необходимо.

РЕМЕЛКА е система съставена от различни програми. Едни от програмите се отнасят до математиката като учебна дисциплина, други – до практическата математика. РЕМЕЛКА съчетава игра с математика и дава възможност за автоматизиране на аритметичните действия по един приятен за детето начин. Системата от тестове открива конкретните пропуски по смятане на децата и служи като надежден инструмент за диференциална дигностика.

Чрез работата с частите на РЕМЕЛКА за социална компетентност децата развиват умения и придобиват знания за работа с мерни единици, уреди като: часовник и термометър; институции като поща, транспортни средства, въвеждат се понятия сантиметър, метър, литър, килограм. Така че ако на определен етап от работата с детето се установи, че то няма да разбере какво представляват дробите или пък няма да може да дели с остатък се започва работа с него по останалите практични програми, които го подготвят за живота. Например учи се как да работи с калкулатори и касови апарати.

Резултати

РЕМЕЛКА дава по-добра възможност на ресурсните учители, родителите и учителите от масовите училища да работят в екип. Поради игровата форма, в която е поднесена информацията, се работи също върху отношения между възрастни и връстници, развиват се фината моторика и внимание, подобрява се ориентацията във времето и пространството.

Работата с РЕМЕЛКА довежда до конкретни успехи в усвояването на учебния материал по математика. Наблюдава се засилена мотивация и желание за работа на децата, което е немислимо при използването на общоприетите методики.

РЕМЕЛКА успешно се прилага при деца и от предучилищна възраст, за да преодолее все по-усложняващото се учебно съдържание и академичния стил на преподаване, който обърква и стресира децата, а това от своя страна води до липсата на интерес към учебния материал.

Друга група деца, която може да използва методиката, са децата със зрителни нарушения. Необходимо е единствено адаптиране на методиката и помагалата, като водещия да е не зрителния, а слуховия анализатор и тактилните усещания.