Гости в Центъра за правата на децата, гр. Враца

На 5 декември 2018 г. в Център за правата на децата-Враца бяха на гости над 40 деца и техните учители от Румъния, Турция, Испания, Литва и България. Посещението беше организирано по проект “Бъди приятел, а не насилник” на СУ “Иван Вазов”, гр. Мездра по програма Еразъм +. Децата се запознаха със съдбата на едно анонимно момче, което е станало обект на правораздавателната система у нас. Така успяха да извървят с него пътя от полицейското управление, през разпитите и експертизите до изтърпяването на наложеното му наказание. В края всяко дете написа лично послание към момчето на своя език. Ето и някои от тях: “Бъди силен, всичко ще се подреди!”, “Дръж се, има кой да те подкрепи!”, “Внимавай на кого се доверяваш.”, “Спазвай правилата и ще ти е по-лесно.”
Благодарим на децата и на организаторите! За екипа на Центъра беше наистина прекрасно преживяване!

* Център за правата на децата е интегрирана социална услуга в общността за деца и техните семейства, предоставяна от ФИЦЕ-България в град Враца, с финансовата подкрепа на Национална мрежа за децата по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, финансиран от Фондация Велукс. В рамките на услугата се предоставят консултации, индивидуална и групова подкрепа за деца и семейства в сферата на социално-психологическата, здравна и образователна подкрепа. Основен акцент е поставен върху работата с деца, които са в контакт със закона – жертви на престъпления и/или извършители на противообществени прояви