Покана за обучение: „Работа със загуба и понятието за траур в социалната сфера“ – 12 и 13 декември 2018г., гр. София

Покана за обучение:

„Работа със загуба и понятието за траур в социалната сфера“ 

12 и 13 декември 2018г., гр. София

Загубата и скръбта са неизменна част от човешкия живот. Скръбта е естествената реакция към загубата с цялата съвкупност от проявленията си на физическо, емоционално, когнитивно, поведенческо и духовно ниво. Уъркшопът ще хвърли светлина върху новите тенденции в разбирането ни за загубата и скръбта, базирайки се на изследванията на редица професионалисти, между които Кенет Дока – водещ експерт в психотерапевтичната работа със скръбта. Разглеждането на процеса на тъгуване като предвидим път от различни етапи, водещи до „възстановяване“ се надгражда с идеята, че връзката със „загубеното“ се променя, но не се прекъсва и това е здравословно за човешката психика. За професионалистите, работещи с деца и родители в социалната сфера, е изключително важно да умеят да разпознават скръбта във всичките ѝ проявления, не просто като реакция към смъртта, а като реакция спрямо всяка значима загуба. Обучението цели да създаде умения за оценяване на индивидуалния стил на скърбене, с които да помагат на клиентите си да осъзнават и да се справят със загубите в живота си.

 

Обучението е предназначено за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги -Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социалнарехабилитация и интеграция, както и за специалисти в резиднетни услуги за деца. Полезно е и за учители, педагогически съветници, училищни психолози и класни ръководители.

Водещи: Елена Кръстева и Доротея Панова – фамилни психотерапевти. Г-жа Кръстева и г-жа Панова са системни фамилни психотерапевти, дългогодишни преподаватели към Тренинг института по фамилна терапия на ПИСЕЛ. Oснователи на Център по Емоционалнo Фокусирана Терапия. Имат дългогодишна практика в индивидуална, семейна и терапия за двойки.

Цена: За един участник от организация – 140,00 лв; За трима и повече участници от една организация – 120,00 лв.

Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник , кафе-паузи и издаване на сертификат за участие

Записване – С попълнена регистрационна форма , изпратена на office@fice-bulgaria.org