Трета международна среща на екипа по проект “CYCLES”

Трета международна среща на екипа по проект “CYCLES” се проведе в Париж на 3 и 4 декември. Членовете на екипа работиха усърдно върху обучителните материали за повишаване на финансовата грамотност и предприемаческите умения на професионалистите, работещи с деца и младежи, на които предстои напускане на социални услуги.
Ако все още не сте харесали Фейсбук страницата на проект “Cycles“, можете да го направите сега, за да получавате информация и новини за проекта.
Уеб-сайт на проекта: http://cycles.fh-joanneum.at/