ОБУЧЕНИЯ

Очаквайте следните обучения през ноември 2022г.:

2 ноември – Качество в социалната работа – “Програма за развитие на качеството по новите нормативни изисквания”
9 ноември – Практическо прилагане на стандартите за качество в управлението на социалните услуги
10 ноември – Работа по индивидуален случай на възрастни
11 ноември – Работа с деца с девиантно поведение и делинквенция
16 ноември – Супервизия – Въведение
18 ноември – Ремелка – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения
23 ноември – Работа с родители на деца, ползващи социални услуги
24 ноември – Инструмент за оценяване на родителски капацитет в социалната работа
30 ноември – Работа с членовете на семейството на възрастни, ползващи социални услуги
Очакваме Ви!

Програма за обученията на СПСПД ФИЦЕ-България: януари – април 2021 г.

picture 1

Обучение “Работа по случай в индивидуалната работа с деца и младежи”

29 и 30 март, 2018 г. – обучителна зала на ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ, гр. София

  Обучението ще допринесе за повишаване на вашите знания и умения за прилагане на метода Работа по случай в индивидуалната работа с деца и младежи с различна степен на уязвимост: настанени в резидентни услуги за деца и младежи, ползватели на подкрепящи и/или мобилни услуги в общността, с противоправно поведение и извършители на нарушения, в досег с правосъдната система-жертви и/или свидетели на престъпления, със специални образователни потребности и обучителни затруднения, с увреждания, мигранти, търсещи и получили международна закрила, ученици, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система.

За повече информация и записване:

 тел.: 02 950 17 10; факс: 02 950 17 11

Милена Анастасова, моб. тел.: 0878 808 742

e-mail: office@fice-bulgaria.org 

Обучение ”Семейно консултиране в социалната работа” – 22 и 23 март 2018 г.

 

На 22 и 23 март 2018 г. в обучителната зала на ФИЦЕ-България ще се проведе обучение на тема ”Семейно консултиране в социалната работа”. Водещ на обучението ще е г-жа Диана Русева психолог с дългогодишен опит в програми и проекти в областта на подобряване на детското благосъстояние. Притежава опит в разработване на обучителни програми, обучения и супервизии на професионалисти в социалните услуги. Нейните професионални интереси са в областта психологичното консултиране, услуги в подкрепа на семейства и  практики, основани на подхода резилианс.

Обучението ще се проведе в рамките на два дни и цели:

  • Да предостави на участниците основни знания за семейното  консултиране  в контекста на системния подход;
  • Да създаде възможности за трениране на умения за консултиране на семейства, които са клиенти на социалните услуги.

 Обучението е насочено към социални работници и психолози, които практикуват в сферата на социалните услуги в общността.

 Picture Семейно

Повече информация можете да получите, като се свържете с нас. За контакти: Милена Анастасова – 0878 808 742; 02/950 17 10 или на ел. поща: office@fice-bulgaria.org

 

РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ  УМЕНИЯ  НА  ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ – 27 и 28 февруари 2018 г.

Обучението ще се проведе в град София в залата на ФИЦЕ-България на ул. „Шести септември” №33. Повече информация можете да получите, като се свържете с нас.

За контакти: Милена Анастасова – 08784 707 127